Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Aktuálně

Problémy s připojením MS Teams řeší p. uč. Kadrnožka.
Problémy se zapůjčenou technikou řeší p. uč. Martínek.
Předpokládá se, že v pondělí 2. 11. bude pokračovat prezenční výuka, tedy běžná docházka do školy podle řádného rozvrhu hodin. Pokud ne, distanční výuka SŠ od pondělí 2. 11. – rozvrh ZDE

 

Žáci, studenti, zaměstnanci i případné návštěvy školy jsou povinni:

  • nosit roušky, respirátory či jinou ochranu dýchacích cest ve všech prostorách školy a při všech činnostech s výjimkami konzumace stravy a práce u kovářské výhně
  • při vstupu do školy si desinfikovat ruce
  • dbát na osobní hygienu a udržovat odstup od jiných osob

 

On-line výuka

 

ŠKOLNÍ AKCE

Vernisáž

Vernisáž výstavy obrazů učitelů SVŠUAŘ 6.10. galerie Café U nás, Radotín. Děkujeme, že jste přišli! Více informací …

 

 

Adaptační kurz v Lužických horách

„Ještě jeden den!“ znělo z úst většiny žáků prvních ročníků, kteří se zúčastnili adaptačního kurzu v Lužických horách, RS Star Line Svor. Více informací …

 

 

Výuka v terénu na zámku Konopiště

Konstrukce historického nábytku, materiály, výzdobné techniky.

 

 

Centrum interaktivní výuky

V multimediální učebně, která je součástí nového centra interaktivní výuky na škole, se rozbíhá práce s tablety. Více informací …

 

 

Projektový týden – Tvrz Tuchoraz

Může být inspirací pro naši budoucí studentskou firmu? Tuto  osamocenou  tvrz doporučujeme navštívit.
Třída 3UZD. Více informací …

 

 

 

 

Projektový týden – Petřínská rozhledna

Ve čtvrtek 10. 9. si žáci třídy 2NSA procvičovali kresbu krajiny ve 3D prostoru kolem Petřínské rozhledny. Kreslili městskou i přírodní krajinu. Prohlubovali si dovednosti lineární a stínované kresby. Procvičovali si použití perspektivy. Krajina je jedním z témat praktické maturitní zkoušky.

 

Návrat k románským základům

Dne 26. 2. 2020 naše skupina z VOŠ, obor restaurování a konzervování dřeva, navštívila jeden z nejzachovalejších románských domů v Praze. Dům pánů z Kunštátu (2. pol. 12. století) je zachován zevnitř ve svém původním stavu a to především tehdejší přízemí, dnes již podzemí. Více informací …

 

 

 

Řemesla v pořádku

Dne 20. 2. 2020 navštívili studenti VOŠ Zámecký areál ve Ctěnicích a shlédli všechny expozice. Hlavním důvodem návštěvy byla výstava „ŘEMESLA V POŘÁDKU“. Kromě zajímavých textů a výrobků i z jiných materiálů, než je dřevo, byly hlavními exponáty dřevěné cechovní truhlice. Více informací …

WoodStorm

Ahoj, my jsme studentská firma WoodStorm a zabýváme se výrobou šperků a dekorativních předmětů z epoxidové pryskyřice a dřeva. Více informací …

 

 

 

 

Bleskovka

Ocenění všech účastníků projektu Skanzen přímo z terénu.


Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB