Úvodní stránka

Přijímací řízení do oboru vyššího odborného vzdělávání: Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva

ŘEMESLNÍČEK č. 2 – březen 2018

KURZY PRO SENIORY

 

AKTUÁLNĚ

 

PŘIPRAVUJEME

11. 4. 2018 ve 12:00písemná maturitní zkouška z českého jazyka
12. 4. 2018přijímací zkoušky - I. termín
16. 4. 2018přijímací zkoušky - II. termín
19. - 24. 4. 2018přípravný týden, příprava k závěrečné zkoušce pro 3. ročník uměleckých oborů
23. 4. 2018závěrečná klasifikační konference pro 2. ročník nástavbového denního studia
30. 4. 2018závěrečná klasifikační konference pro 3. ročník nástavbového dálkového studia
2. - 4. 5. 2018státní maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků
7. 5. 2018ředitelské volno

 

AKTUALITY

Zpráva o cestě do Itálie 19. 3. – 24. 3. 2018

„Cestování učí snášenlivosti“ tvrdil Benjamin Disraeli….. a tak jsme vycestovali s žáky – tentokrát do Benátek.

Program byl bohatý: žasli jsme nad Bazilikou sv. Marka – nejlépe zachovaným příkladem byzantské architektury, Dóžecí palác jsme poznali jako největší světskou stavbu své doby, setkávali jsme se s uměním takových osobností, jako byl Sansovino, Palladio, Tizian, Tintoretto aj. Zážitek z návštěvy Benátek nám ještě umocnila jízda místní dopravou – motorovou lodí po celé délce Grand Canalu … více informací.

Jaro na vsi 2018

Ve dnech 24. – 25. března se naše škola zúčastnila probíhající akce v Přerovském skanzenu. Akce se jmenuje Jaro na vsi a prezentuje návštěvníkům, jak se žilo na vesnici v období svátků velikonočních. Škola zde prezentovala obor umělecký řezbář, který je mezi návštěvníky velice vítaný … více informací.

 

 

 

Návštěva z partnerské školy – němečtí studenti u nás (20. – 21. 3. 2018)

56 studentů z  partnerské řemeslné školy Eckenerschule z německého Flensburgu navštívilo naši školu. Den po příjezdu se mladým německým řemeslníkům a jejich mistrům věnovali naši studenti a učitelé a provázeli je po historických místech Prahy. Nejenže společně prošli Královskou cestu, ale také projeli lodičkami trasu, známou jako Pražské Benátky. Zdálo se, že byli nadšeni … více informací.

 

Zpráva ze soutěže

Dne 14. března 2018 proběhlo regionální kolo soutěže odborných dovedností žáků 2. ročníku oboru truhlář, vyhlašovaný Klastrem českých nábytkářů. Organizátorem soutěže byla Střední odborná škola Jarov. Soutěžící žáci reprezentovali Střední odbornou školu Jarov, Střední školu technickou Zelený pruh, Střední školu uměleckou a řemeslnou Nový Zlíchov.

 

Řemeslo živě 2018

Událost „Řemeslo živě 2018“, kterou jsme dne 21. 2. 2018 s třídou 1NSA navštívili, zaplnila celé historické prostory Novoměstské radnice. Představeno nám bylo několik řemeslných workshopů, na kterých jsme si sami mohli vyzkoušet práci se dřevem, železem a dalšími materiály. Také nám byla poskytnuta ukázka vybrušování skla, práce se dřevem a mnoho dalších … více informací.

 

A zase BOSCH

Dne 22.2. se naše třída 3.UZD zúčastnila audio vizuální výstavy obrazů od Hieronyma Bosche. Akce byla zaměřena na prohlubování znalostí a vědomostí v předmětu dějiny výtvarného umění. V prostorách výstaviště v pavilonu C byla expozice věnovaná vybraným výtvarným dílům H. Bosche, včetně nejfantastičtějších verzí … více informací.

 

Lyžák na Ramzové (25. 2. – 2. 3. 2018)

Lyžařský výcvik byl skvělý! Jako každoročně jeli žáci naší školy lyžovat na Ramzovou v Jeseníkách. 23 lyžařů a 12 snowboardistů si navzdory krutým mrazům užívalo (průměrná teplota se pohybovala okolo mínus sedmnácti stupňů, naměřeno bylo i mínus dvacet tři stupňů během lyžování) … více informací.

 

 

Zřizovatel školy

Naši partneři