Home » Výlety a akce » Skanzen Přerov: Vánoce v Polabí 2017

Skanzen Přerov: Vánoce v Polabí 2017

Již tradičně jsme se ve dnech 25. a 26. listopadu jako škola zúčastnili probíhající akce s názvem Vánoce v Polabí, kterou je možné navštívit do konce kalendářního roku ve Skanzenu v Přerově nad Labem. Na akci je možné shlédnout, jak se v dobách dřívějších slavily Vánoce na vsi. Za školu se akce zúčastnili Jan Koza (4UZD) a UOV Lukáš Petříček, kteří předváděli řezbářské řemeslo v podobě řezby vrubořezu – mísy na jablka.

Zřizovatel školy

Naši partneři