Home » Koukni, co děláme » A znovu BOSCH

A znovu BOSCH

Dne 22.2. se naše třída 3.UZD zúčastnila audio vizuální výstavy obrazů od Hieronyma Bosche. Akce byla zaměřena na prohlubování znalostí a vědomostí v předmětu dějiny výtvarného umění. V prostorách výstaviště v pavilonu C byla expozice věnovaná vybraným výtvarným dílům H. Bosche, včetně nejfantastičtějších verzí. Převážně se v ní objevuje obraz Zahrada pozemských rozkoší a její detaily. Zpracování a grafické úpravy jsou na vysoké úrovni a celý děj je zajímavě rozpohybován.  Celá výstava je navíc doprovázena temnou hudbou plnou chorálů, která umocňuje prožitek z obrazů. Bohužel o samotném životě a díle předního nizozemského malíře jsme slyšeli jen málo informací, což nás trochu mrzelo.

Zahrada pozemských rozkoší
Je to vůbec nejznámější a nejvýznamnější mistrovo dílo, které vytvořil na vrcholu svých sil. Dosáhl zde vysoké komplexity smyslu a živé představivosti, která se již v jeho díle nikde nevyskytuje. Triptych zachycuje několik biblických scén.
Originál Triptychu je vyveden olejomalbou na jedné centrální čtvercové dřevěné desce a dvou souměrných křídlech.
Text Vojtěch Lebeda 3 UZD

Zřizovatel školy

Naši partneři