Home » Koukni, co děláme » Zpráva ze soutěže

Zpráva ze soutěže

Dne 14. března 2018 proběhlo regionální kolo soutěže odborných dovedností žáků 2. ročníku oboru truhlář, vyhlašovaný Klastrem českých nábytkářů. Organizátorem soutěže byla Střední odborná škola Jarov. Soutěžící žáci reprezentovali Střední odbornou školu Jarov, Střední školu technickou Zelený pruh, Střední školu uměleckou a řemeslnou Nový Zlíchov.
Dále bylo přihlášeno Střední odborné učiliště Praha 4 Ohradní, jehož zástupci se však nedostavili.
Podle výkresové dokumentace jsem zprvu pochyboval o správně stanovené časové dotaci, průběh soutěže mi dal za pravdu. Hodnotící komise, vedení soutěže společně se zástupci škol se rozhodli o navýšení času na zhotovení výrobku o 1,5 hod.
Náš zástupce v prvních pěti hodinách jednoznačně vedl, co do rychlosti i kvality. Poté ve snaze o dokonalost snížil tempo, a to nám vyneslo pouze druhé místo. První místo obsadil žák z Jarova. Rozhodně jsme však ostudu neudělali, sám předseda komise řekl, že po prvních hodinách počítal s úspěchem právě našeho žáka. Žáci byli oceněni diplomem a naše stříbrné druhé místo i akumulátorovým šroubovákem.
Pavel Troníček

Zřizovatel školy

Naši partneři