Home » Koukni, co děláme

Category Archives: Koukni, co děláme

Zpráva o cestě do Itálie 19. 3. – 24. 3. 2018

„Cestování učí snášenlivosti“ tvrdil Benjamin Disraeli….. a tak jsme vycestovali s žáky – tentokrát do Benátek.

Program byl bohatý: žasli jsme nad Bazilikou sv. Marka – nejlépe zachovaným příkladem byzantské architektury, Dóžecí palác jsme poznali jako největší světskou stavbu své doby, setkávali jsme se s uměním takových osobností, jako byl Sansovino, Palladio, Tizian, Tintoretto aj. Zážitek z návštěvy Benátek nám ještě umocnila jízda místní dopravou – motorovou lodí po celé délce Grand Canalu. (Pokračování textu…)

Jaro na vsi 2018

Ve dnech 24. – 25. března se naše škola zúčastnila probíhající akce v Přerovském skanzenu. Akce se jmenuje Jaro na vsi a prezentuje návštěvníkům, jak se žilo na vesnici v období svátků velikonočních. Škola zde prezentovala obor umělecký řezbář, který je mezi návštěvníky velice vítaný. (Pokračování textu…)

Návštěva z partnerské školy – němečtí studenti u nás (20. – 21. 3. 2018)

56 studentů z  partnerské řemeslné školy Eckenerschule z německého Flensburgu navštívilo naši školu. Den po příjezdu se mladým německým řemeslníkům a jejich mistrům věnovali naši studenti a učitelé a provázeli je po historických místech Prahy. Nejenže společně prošli Královskou cestu, ale také projeli lodičkami trasu, známou jako Pražské Benátky. Zdálo se, že byli nadšeni. (Pokračování textu…)

Zpráva ze soutěže

Dne 14. března 2018 proběhlo regionální kolo soutěže odborných dovedností žáků 2. ročníku oboru truhlář, vyhlašovaný Klastrem českých nábytkářů. Organizátorem soutěže byla Střední odborná škola Jarov. Soutěžící žáci reprezentovali Střední odbornou školu Jarov, Střední školu technickou Zelený pruh, Střední školu uměleckou a řemeslnou Nový Zlíchov. (Pokračování textu…)

Řemeslo živě 2018

Událost „Řemeslo živě 2018“, kterou jsme dne 21. 2. 2018 s třídou 1NSA navštívili, zaplnila celé historické prostory Novoměstské radnice. Představeno nám bylo několik řemeslných workshopů, na kterých jsme si sami mohli vyzkoušet práci se dřevem, železem a dalšími materiály. Také nám byla poskytnuta ukázka vybrušování skla, práce se dřevem a mnoho dalších. (Pokračování textu…)

A znovu BOSCH

Dne 22.2. se naše třída 3.UZD zúčastnila audio vizuální výstavy obrazů od Hieronyma Bosche. Akce byla zaměřena na prohlubování znalostí a vědomostí v předmětu dějiny výtvarného umění. V prostorách výstaviště v pavilonu C byla expozice věnovaná vybraným výtvarným dílům H. Bosche, včetně nejfantastičtějších verzí. (Pokračování textu…)

Lyžák na Ramzové 25. 2. – 2. 3.

Lyžařský výcvik byl skvělý!

Jako každoročně jeli žáci naší školy lyžovat na Ramzovou v Jeseníkách. 23 lyžařů a 12 snowboardistů si navzdory krutým mrazům užívalo (průměrná teplota se pohybovala okolo mínus sedmnácti stupňů, naměřeno bylo i mínus dvacet tři stupňů během lyžování). (Pokračování textu…)

Návštěva expozice českého kubismu – Dům U Černé Matky Boží

Dne 23. 2. 2018 navštívila třída 2NSA s paní učitelskou Šandorovou v rámci maturitní přípravy expozici českého kubismu v uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
Expozice byla zaměřena na kubistický nábytek, obrazy a dekorace z kovu, skla a keramiky. (Pokračování textu…)

Výstava Oživené obrazy – Bosch

22. února navštívila třída 4UZD výstavu Oživené obrazy – Bosch na Výstavišti v Holešovicích. Výstava byla určená čistě pro zážitkové vnímání – projekce s detaily záhadných obrazů Hieronyma Bosche, plných symbolů a narážek na lidské jednání, byla doplněna podmanivou hudbou, která vtahovala diváka do děje. (Pokračování textu…)

Výstava – Umění dřeva

Ve dnech 1. – 4. února probíhala akce na výstavišti v Praze Holešovicích s názvem „Umění dřeva“. Akce jsme se samozřejmě zúčastnili i my s prezentací naší školy a prezentací výrobků našich žáků. (Pokračování textu…)

Zřizovatel školy

Naši partneři