Home » O nás

O nás

Základní údaje

Název organizace:STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ
Status organizace:FAKULTNÍ ŠKOLA PedF UK, Cvičná škola IVP ČZU
Sídlo organizace:NOVÝ ZLÍCHOV 1063/1, 150 00 PRAHA 5
Typ organizace:příspěvková
Zřizovatel:Hlavní město Praha
IČO:14891263
Ředitel školy:Mgr. Ing. JANA PORVICHOVÁ, Ph.D., MBA, tel. 251 115 414, 724 884 143, jana.porvichova@ssuar.cz
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování:Mgr. JANA BERANOVÁ, tel. 274027081, jana.beranova@ssuar.cz
Zástupce ředitele pro praktické vyučování:Bc. JAN PETRUS, tel. 251 115 417, 606 081 802, jan.petrus@ssuar.cz
Vedoucí provozního střediska:PAVEL DVOŘÁK, tel. 251 115 422, 606 324 987, pavel.dvorak@ssuar.cz
Vedoucí ekonomického oddělení:MAGDALENA DVOŘÁKOVÁ, tel. 251 115 425, 724 883 935, magdalena.dvorakova@ssuar.cz
Výchovný poradce:Ing. JANA MORSTEINOVÁ, tel. 274 027 096, 606 081 830, jana.morsteinova@ssuar.cz
Speciální pedagog:Mgr. ALENA SLANINOVÁ, tel. 274 027 093, 601 556 513, alena.slaninova@ssuar.cz
Pracovník pro informace:RADKA HEJDUKOVÁ, tel. 251 115 411, 606 081 818, radka.hejdukova@ssuar.cz
Metodik prevence:Ing. MIROSLAVA WLOSOKOVÁ, tel. 727 965 819, miroslava.wlosokova@ssuar.cz
Elektronická adresa podatelny:ssuar@ssuar.cz

O výuce
Zajišťujeme:

 • výuku v tříletých oborech ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem,
 • výuku ve čtyřletých oborech ukončených maturitní zkouškou,
 • výuku v  dvouletých denních a tříletých dálkových nástavbových oborech ukončených maturitní zkouškou,
 • zájmové a specializační kurzy obrábění a uměleckého zpracování dřeva a kovů, svařování, čalounictví.

Zaručujeme kvalitní přípravu pro samostatné podnikání i pro případné pokračování ve vyšším odborném nebo vysokoškolském studiu.
Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha. Výuka ve všech oborech vzdělání i v nástavbovém denním studiu probíhá bezplatně.
Výuku zajišťujeme ve čtyřech vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci nářadí, nástrojů a vybavení pro odborný výcvik a zlepšování prostředí všech objektů.
Ve všech učebních i studijních oborech zajišťujeme výuku cizích jazyků s využitím nové multimediální učebny. Ve dvou moderně vybavených počítačových učebnách se žáci seznámí se základy výpočetní techniky a s jejím využitím v námi vyučovaných oborech.
Úzce spolupracujeme s přibližně 50 podnikatelskými subjekty, kde žáci III.ročníků učebních oborů vykonávají odborný výcvik, a které jsou zárukou, že všichni naši úspěšní absolventi naleznou uplatnění na trhu práce.

Pro žáky zajišťujeme:

 • Stravování ve vlastních a smluvních výdejnách stravy
 • Pro mimopražské žáky ubytování v DM partnerských škol
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Vodácký kurz, kurz plachtění
 • Sportovně turistický kurz
 • Prázdniny v letním stanovém táboře
 • Výběrové zájezdy s uměleckou a kulturně historickou tematikou doma i v cizině
 • Výměnné stáže v zahraničí

 

Pro rodiče, žáky, školní exkurze a ostatní zájemce je přístup umožněn každý vyučovací den.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zřizovatel školy

Naši partneři