Home » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název:Střední škola umělecká a řemeslná
2. Důvod a způsob založení:příspěvková organizace zřízená Hlavním městem Prahou
činnost dle OKEČ 802210 - vzdělávání ve středních odborných učilištích
3. Organizační struktura:škola je dělena na střediska teoretického vyučování, praktického vyučování, ekonomické a provozní
4. Kontaktní spojení:ústředna tel. 251 115 411
www.ssuar.cz
e-mail ssuar@ssuar.cz
Datová schránka: 8sxz9iq
poštovní adresa Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5
úřední hodiny denně v pracovní dny 8.00 - 15.00 hod.
5. Bankovní spojení:16430101/0100 Komerční banka, a. s., Praha
6. IČ:14891263
7. DIČ:CZ14891263 - škola není plátcem DPH
8. Dokumenty:Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2016/2017
Rozpočet
Výchovně vzdělávací program
Koncepce rozvoje školy
Školní preventivní strategie
Inspekční zpráva České školní inspekce
Autoevaluace
9. Žádosti o informace:písemně na adresu školy, elektronicky na e-adresu školy
10. Příjem žádostí a dalších podání:písemně na adresu školy, elektronicky na e-adresu školy
11. Opravné prostředky:odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. Lhůty pro odvolání jsou součástí poučení v rozhodnutí
12. Formuláře:webové stránky školy - FORMULÁŘE
13. Popisy postupů:podání (žádosti, stížnosti, náměty, …) podávejte písemně na adresu školy či elektronicky na e-adresu školy, uveďte Vaše jméno a kontaktní údaje
14. Předpisy:*zákon 561/2004 Sb., školský zákon
*zákon 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících
*zákon 500/2004 Sb., správní řád
*zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
a další, vše včetně prováděcích předpisů, vše v aktuálním znění
15. Úhrady za poskytování informací:viz Sazebník
16. Licenční smlouvy:nevyužíváme licencí

Zřizovatel školy

Naši partneři