Home » Přijímací řízení

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení podává
pí. Hejduková, tel. 251 115 411, 606 081 818, E-mail: radka.hejdukova@ssuar.cz,
Na adrese: Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5,
V průběhu celého roku lze zasílat předběžné nezávazné přihlášky. Tyto přihlášky obsahují pouze kontaktní adresu (telefon) a obor, o který máte zájem. Na základě těchto neformálních přihlášek obdržíte od nás potřebné informace a nabídku k prohlídce pracovišť školy.

Pokud jste se rozhodli studovat na naší škole, vyplňte závaznou přihlášku.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení do oboru vyššího odborného vzdělávání: Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva

 

Specifické poruchy učení
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, který má diagnostikovanou specifickou poruchu učení, musí odevzdat výchovné poradkyni posudek odborného pracoviště nejpozději do 30. 9., abychom mohli plně realizovat doporučení odborníků ke kompenzaci diagnostikované poruchy. Bude-li posudek odevzdán později v průběhu školního roku, je realizace doporučení problematická a není možné ji zajistit v plném rozsahu.
Škola dle svých možností realizuje doporučení odborníků v jednotlivých předmětech, žáci jsou hodnoceni v běžném rozsahu klasifikační stupnice (tedy 1 – 5). Škola může bez doporučení speciálně pedagogického centra realizovat pouze první stupeň podpůrných opatření.

Zřizovatel školy

Naši partneři