Home » Skanzen

Skanzen

Exkurze – seznámení s restaurátorským pracovištěm NTM
Exkurze se uskutečnila ve čtvrtek 21. listopadu 2013. Žáci čtvrtého a třetího ročníku studijního oboru Uměleckořemeslné zpracování kovů pro kovářské a zámečnické práce a třetího ročníku učebního oboru Umělecký kovář a zámečník se seznámili s metodami průzkumu a analýzy, včetně odvození postupu a předvedení konzervačních a restaurátorských technologií na příkladech. Přitom se sami podíleli, a to i manuálně, na připraveném konzervátorském zásahu na litinovém pozlaceném kříži. Tyto tematické celky odpovídají rozpisu učiva uvedených oborů a exkurze tak velmi vhodně podpořila teoretickou i praktickou výuku.

Obnova památek – skanzen Přerov nad Labem

V rámci projektu „Skanzen“ se žáci Sára Červená, Jiří Havel, Jan Jedlička, Sára Smutná, Michal Šesták, Marek Šimon za doprovodu učitelů teoretické i praktické výuky Ing. Ivany Horové a Miroslava Valachoviče dne 26.9.2013 zúčastnili opravy mobiliáře ve skanzenu v Přerově nad Labem. Přes nepřízeň počasí byly provedeny všechny plánované opravy i něco navíc. Žákům se tato „praxe v praxi“ velmi líbila. Mimo jiné opravovali i starožitnou skříň, která byla v tomto týdnu vrácena z barrandovských ateliérů, kde byla součástí interiéru v nově natáčené pohádce Tři bratři v režii Jana Svěráka.  

Obnova památek – kostel sv. Gotharda
V rámci projektu „Skanzen“ se ve dnech 19. a 20.9.2013 uskutečnil pracovní výjezd žáků 3. a 4.ročníků dřevařského zaměření SŠUAŘ pod dozorem učitelky odborných předmětů Ing.Ivany Horové a mistra odborného výcviku pana Miroslava Valachoviče. Žáci Ondřej Belánský, Jakub Brázda, Tereza Hanzlová, Tomáš Klimpera, Tomáš Kupka, Nela Marcinčiková, Ondřej Panocha, Dominik Stříbrný, Jan Urubek a Josef Veselovský při něm pracovali na rekonstrukci kostela sv. Gotharda ve středočeské obci Žehuň.
Během 2 dnů naši žáci provedli několik druhů prací. Začali s odstraněním starých nátěrů z dvoukřídlých vstupních dveří do kostela, pokračovali obroušením, vytmelením a napuštěním lazurou v odstínu ořech. Nanesli novou povrchovou úpravu kovových částí, připevnili plechy ve spodní části dveří. Byla očištěna zadní strana hlavního oltáře od prachu a nečistot, aplikován insekticid nátěrem ve 2 vrstvách. Následovala sanace zdiva porostlého dřevokaznou houbou dřevomorkou domácí v boční severní kapli – odstranění malby, omítek, všech vegetativních částí houby z povrchu i ze spár, vyvezení suti a aplikace fungicidu na očištěné zdivo. Dále se zájem žáků stočil na zjištění stavu konstrukce krovu kostela i kostnice. Prakticky si tak ověřovali znalosti o stavebním průzkumu popisováním jednotlivých kroků při průzkumu – pojmenování prvků krovu, popis škůdců, zjištění hloubky napadení prvků, měření vlhkosti dřeva vlhkoměrem, schematický půdorys krovu.
Po předání prací jsme od obce, jménem kronikářky paní Ludmily Tvrdíkové, obdrželi poděkování za odvedenou práci.

Zřizovatel školy

Naši partneři