Home » Technologie CNC

Technologie CNC

Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36014

Listopad 2014
Projekt byl prodloužen do 30.3.2015 – učíme se programovat a pracujeme na CNC.
Dóza na tabák
Kubistická komoda
Skříňka I. ročník
Skříňka I. ročník – 1
Stolička I. ročník
Šperkovnice

Září 2014
Dne 1. září 2014 jsme za přítomnosti paní radní Mgr. Ludmily Štvánové slavnostně otevřeli učebnu CNC obrábění.

       
       

Červen 2014 – CNC obráběcí centrum konečně ve škole
Začátkem června jsme dokončili přípravné práce pro umístění CNC obráběcího centra. V druhé polovině měsíce byla zahájena jeho montáž do připravených prostor.

       

Zadávací řízení – nabídka CNC
Zadávacího řízení se zúčastnili tito uchazeči:
ROJEK, s.r.o., Častolovice, IČ 62065076
STM, s.r.o., Říčany, IČ 61675814
HOUFEK, a.s., Golčův Jeníkov, IČ 27523543
Obálky byly otevřeny v úterý 11.3. v 9.00 h. Hodnotící komise zkontrolovala veškeré formální náležitosti, kvalifikační a profesní kvalifikační předpoklady uchazečů, posoudila úplnost nabídek z hlediska souladu s výzvou a podle předem stanovených hodnoticích kritérií (nabídková cena vč. DPH a délka záruční doby) vyhodnotila jednotlivé nabídky.
Hodnocené parametry vítězné nabídky – cena, záruční doba: 1.627.208 Kč včetně DPH, 75 měsíců – vítězný návrh: HOUFEK, a. s.

Květen 2014
byly vytvořeny a vydány pracovní sešity:
TurboCAD – základní ovládání programu
TurboCAD – AlphaCAM
a v elektronické verzi byly zpracovány výukové materiály (pracovní sešity) pro vzdělávání pedagogických pracovníků:
TurboCAD pro pedagogy
CAD-CAM pro pedagogy

Březen 2014
Tentokrát proběhlo zadávací řízení bez pochybení. Se svými nabídkami se přihlásily tři firmy, z nichž hodnotící komise vybrala vítěznou nabídku firmy HOUFEK, a.s.: hodnocené parametry vítězné nabídky – cena 1.627.208 Kč včetně DPH, záruční doba 75 měsíců. S vítěznou firmou nyní projednáváme smlouvu a připravujeme prostory pro umístění CNC obráběcího centra. Ostatní aktivity projektu probíhají dle harmonogramu: školení pedagogických pracovníků, výuka žáků. Probíhá také školení lektorů CNC programování firmou NEXNET, a.s.

Únor 2014
V lednu 2014 jsme zveřejnili výzvu k podávání nabídek na CNC obráběcí centrum. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 6 firem, ze kterých hodnotící komise vybrala vítěze podle předem stanovených kritérií. Protože jsme ale z neznalosti udělali v zadávacím řízení několik chyb, z nichž jedna byla velmi závažná – ovlivnila i výsledek řízení, museli jsme zadávací řízení zrušit. Zadávací řízení bylo připraveno a 17.2.2014 vyhlášeno znovu. Proběhla také kontrola aktivit projektu ze strany poskytovatele (odbor fondů EU Magistrátu HMP), s výjimkou zadávacího řízení nebyly shledány závažnější chyby vedení projektu.

Zadávací řízení – pořízení technologie CNC, prosinec 2013
Naplno běží výuka odborného kreslení na PC v programu TurboCAD. Projektové finance byly konečně vyřešeny, takže jsme mohli zakoupit výukový software AlphaCAM, na kterém se výuka také rozbíhá. Zároveň jsou postupně připravovány pracovní materiály pro výrobu pracovních sešitů. Zahájili jsme také kurzy CAD a CAM pro pedagogické pracovníky, je však velmi obtížné najít termín, který by pro kurz vyhovoval všem zájemcům. Zpracováváme zadávací řízení na pořízení technologie CNC.

Veletrh Wood-Tec, říjen 2013
Výuka v nové učebně CNC programování se rozeběhla, pilotní měsíc máme za sebou. Kurzy pro žáky v rámci odborného výcviku i součást praktických cvičení byly ověřeny, jsou nyní běžně vyučovány. Abychom mohli zodpovědně vybrat CNC obráběcí centrum vhodné pro výuku, zúčastnil se technický manažer projektu spolu s dalšími dvěma pracovníky veletrhu WOOD-TEC v Brně. Zde pracovníci navštívili expozice firem, které se zabývají prodejem CNC techniky a shromažďovali informace o možnostech a cenách této techniky, podmínkách jejího dodání apod.
Zatím nemůžeme vyhlásit zadávací řízení – ačkoli smlouva o projektu byla podepsána již koncem měsíce srpna, dosud jsme od poskytovatele nedostali žádné finanční prostředky. Všechny výdaje projektu tedy hradíme z našich zdrojů, což neúměrně zatěžuje rozpočet školy. Je nutné pozdržet či odložit některé aktivity projektu (bude zmíněno v monitorovací zprávě a zřejmě bude upraven harmonogram projektu).

Vybavení PC učebny, srpen 2013
Prvním krokem projektu CNC TECHNOLOGIE byla inovace PC učebny ve Strašnicích. V srpnu 2013 byla učebna nově vybavena PC technikou. Vzhledem k tomu, že zatím není podepsána projektová smlouva, bylo vybavení učebny financováno ze zdrojů školy.
Zároveň s realizací učebny a technickou přípravou nového školního roku začal učitel CNC programování pracovat na osnovách výuky odborného kreslení a CNC programování a přípravách na pilotní měsíc výuky. Pracovníci školy byli seznámeni s aktivitami projektu, s vizí kurzů pro žáky a s možností zapojení dospělých do vzdělávacích kurzů pro pedagogy.

Projekt CNC TECHNOLOGIE, červen 2013
Od 1.6.2013 jsme zahájili projekt nazvaný Inovace programů odborného vzdělávání prostřednictvím CNC technologií – zkráceně TECHNOLOGIE CNC. Projekt je zaměřen na získání CNC technologie a její implementaci do výuky odborných předmětů a odborného výcviku ve všech oborech vzdělání, které škola nabízí.
V prvním měsíci realizace projektu bylo zapotřebí vyřešit základní personální otázky, zajistit kvalitní vedení projektu, dohodnout podmínky práce externích pracovníků, upravit rozpočet. Manažerkou projektu se stala Ing. Libuše Neščáková, MBA., která má mnohaleté zkušenosti s vedením evropských i regionálních projektů. Projekt byl zahájen před podpisem smlouvy, ta bude – dle informace MHMP – připravena do konce srpna.

Zřizovatel školy

Naši partneři