Home » Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro řezbářské práce

Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro řezbářské práce

(obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, zaměření práce řezbářské) 
Příprava ve vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého řezbáře. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen zhotovit podle výtvarného návrhu reliéf, sochu apod. včetně výběru materiálu a zhotovit kopii historického díla pro výstavní či jiné účely (plastika, rámy, díly architektury apod.). Dále aby byl schopen uplatnit své vědomosti a dovednosti v oblasti restaurování dřeva klasickými i současnými způsoby v rámci předpisů Státní památkové péče a ochrany přírody. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Zřizovatel školy

Naši partneři