Home » Závazná přihláška

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o obory: truhlář, čalouník, technik nábytkářské a dřevařské výroby, vyplňte tuto přihlášku.

Pokud máte zájem o obory: umělecký truhlář a řezbář, umělecký kovář, uměleckořemeslné zpracování dřeva či kovů, vyplňte tuto přihlášku.

Pokud máte zájem o obory: technik nábytkářské a dřevařské výroby – nástavbové studium, umělecké řemeslné práce – nástavbové studium, podnikání – nástavbové studium (i dálkové), vyplňte tuto přihlášku.

Pokud jste se rozhodli pro studium na vyšší odborné škole (restaurování) vyplňte tuto přihlášku.

Zřizovatel školy

Naši partneři