Home » Střední odborná škola » Studijní obory » Čtyřleté obory – maturitní zkouška » Uměleckořemeslné zpracování kovů pro kovářské a zámečnické práce

Uměleckořemeslné zpracování kovů pro kovářské a zámečnické práce

(obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů, zaměření práce kovářské a zámečnické) Příprava ve vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého kováře a zámečníka. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen orientovat se v soudobém výtvarném umění a v umělecko-kovářských technologiích. Žák si osvojí základní i náročnější technologické postupy ručního zpracování kovů, strojní obrábění a svařování kovů a provádění povrchových úprav výrobků. Zvládne výrobu uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů, ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Bude umět posoudit vlastnosti kovů. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.
Školní vzdělávací program ZDE.

Bleskovka

2. cenu ve fotografické soutěži Czech Press Photo v kategorii Junior získal žák Filip Černý – třída 1NSA

Blahopřejeme k umístění ve fotosoutěži „Fotíme mobilem“ !

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB