Home » Střední odborná škola » Studijní obory » Čtyřleté obory – maturitní zkouška » Uměleckořemeslné zpracování kovů pro kovářské a zámečnické práce

Rychlé odkazy

Galerie – práce žáků

akt1 Habitat99-19 komoda madona reprodukce-dama reprodukce-slunecnice sachovnice-kazeta Slouf-06 ut1r-002 zatisi-ovoce1

Uměleckořemeslné zpracování kovů pro kovářské a zámečnické práce

(obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů, zaměření práce kovářské a zámečnické) Příprava ve vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého kováře a zámečníka. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen orientovat se v soudobém výtvarném umění a v umělecko-kovářských technologiích. Žák si osvojí základní i náročnější technologické postupy ručního zpracování kovů, strojní obrábění a svařování kovů a provádění povrchových úprav výrobků. Zvládne výrobu uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů, ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Bude umět posoudit vlastnosti kovů. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.
Školní vzdělávací program ZDE.

Zřizovatel školy

Naši partneři