Home » Střední odborná škola » Studijní obory » Nástavbové studium – maturitní zkouška » Technik nábytkářské a dřevařské výroby – nástavbové studium

Technik nábytkářské a dřevařské výroby – nástavbové studium

(obor 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba)
Vzdělávací program je maturitním nástavbovým studiem pro absolventy tříletých oborů s výučním listem, zaměřených na zpracování dřeva a výrobu nábytku. Připravuje žáky pro technické činnosti v oblasti dřevařské druhovýroby nábytku. Rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti získané v učebním oboru a umožňuje svým obsahem rozvíjet osvojené vědomosti dalším studiem na vysoké škole a v praxi. Obor je orientován především na progresivní konstrukce, technologie a výrobní zařízení a rozšiřuje také vědomosti a schopnosti v oblasti organizace, řízení a provozního hospodaření ve výrobě. Učivo odborných předmětů navazuje na obsah odborných vyučovacích předmětů zařazených do učebních plánů tříletých učebních oborů. Cílem odborných předmětů není znovu vytvářet vědomosti a dovednosti, jejichž osvojení bylo úkolem učiva odpovídajících předmětů v tříletých učebních oborech, ale sjednotit různou vstupní úroveň žáků s ohledem na alternativnost jejich předchozí přípravy v příbuzných učebních oborech. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Školní vzdělávací program ZDE.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB