Home » Střední odborná škola » Studijní obory » Tříleté obory – výuční list » Umělecké kovářství a zámečnictví

Rychlé odkazy

Galerie – práce žáků

akt1 krajina1 krajina3 luzko pasiri reprodukce-dama sperkovnice stoleksach zatisi-lahve zatisi-ovoce2

Umělecké kovářství a zámečnictví

(obor 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř) 
V tomto vzdělávacím programu si žáci osvojí ruční zpracování kovů, strojní obrábění a svařování kovů a provádění povrchových úprav výrobků. Naučí se rukodělné výrobě uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů, výrobě kovářského náčiní a pomůcek, ručnímu kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků, jako pevných oken, mříží, rámového oplocení, schodišťových madel apod. včetně instalace. Dokážou rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy kresby a modelování. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Budou umět posoudit vlastnosti kovů, obsluhovat základní stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.
Školní vzdělávací program ZDE.

Zřizovatel školy

Naši partneři