Home » Střední odborná škola » Žáci a rodiče » Dálkové a individuální studium

Dálkové a individuální studium

Základní informace pro studenty DÁLKOVÉHO STUDIA a termíny konzultací ve školním roce 2018/2019

Rozvrh hodin pro dálkové studium.

Rozvrh konzultací pro žáky, kteří studují podle individuálního plánu tříleté učební obory

Zřizovatel školy

Naši partneři