Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Rada rodičů

Rada rodičů SŠUAŘ, zapsaný spolek, je nástupnickou organizací Rady rodičů SOUNT. Název byl pozměněn podle ustanovení nového Občanského zákoníku. Rada rodičů SŠUAŘ je sdružení občanů, je ustavena při Střední škole umělecké a řemeslné. Posláním Rady je podporovat činnost Střední školy umělecké a řemeslné nad rámec, který jí poskytuje zřizovatel a stát, popularizovat a propagovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy osvětovou a pedagogickou činností.

Stanovy rady rodičů

Hospodaření Rady rodičů

Číslo účtu Rady rodičů je 103 395 6476/6100

Členský příspěvek pro letošní rok byl snížen z 800 na 400 Kč, pro individuální a dálkové studenty z 400 na 200 Kč.

 Chcete-li poslat členský příspěvek bezhotovostně, uveďte do zprávy pro příjemce pečlivě Vaše JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TŘÍDU!!, abychom mohli platbu dobře identifikovat.

Pokud posíláte jinou platbu, např. za kurzy, uveďte přesně přidělený variabilní symbol.

Bleskovka

27. – 29. 10. podzimní prázdniny


Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB