Rychlé odkazy

Galerie – práce žáků

krajina1 krajina3 reprodukce-dama reprodukce-more Rezba-10 svicen taburet zastrcka1 zatisi-hranol1 zatisi-hranol2

Rada rodičů

Rada rodičů SŠUAŘ, zapsaný spolek, je nástupnickou organizací Rady rodičů SOUNT. Název byl pozměněn podle ustanovení nového Občanského zákoníku. Rada rodičů SŠUAŘ je sdružení občanů, je ustavena při Střední škole umělecké a řemeslné. Posláním Rady je podporovat činnost Střední školy umělecké a řemeslné nad rámec, který jí poskytuje zřizovatel a stát, popularizovat a propagovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy osvětovou a pedagogickou činností.

Stanovy rady rodičů

E-mail: rada.rodicu@ssuar.cz

Zřizovatel školy

Naši partneři