Home » Střední odborná škola » Zájemci o studium » Přijímací řízení

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení 

Informace podává pí. Hejduková, tel. 251 115 411, 606 081 818, E-mail: radka.hejdukova@ssuar.cz,
Na adrese: Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5,

V průběhu celého roku lze zasílat předběžné nezávazné přihlášky. Tyto přihlášky obsahují pouze kontaktní adresu (telefon) a obor, o který máte zájem. Na základě těchto neformálních přihlášek obdržíte od nás potřebné informace a nabídku k prohlídce pracovišť školy.

Závaznou přihlášku ke studiu na naší škole je možno získat na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020

Specifické poruchy učení
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, který má diagnostikovanou specifickou poruchu učení, musí odevzdat výchovné poradkyni posudek odborného pracoviště nejpozději do 30. 9., abychom mohli plně realizovat doporučení odborníků ke kompenzaci diagnostikované poruchy. Bude-li posudek odevzdán později v průběhu školního roku, je realizace doporučení problematická a není možné ji zajistit v plném rozsahu. 
Škola dle svých možností realizuje doporučení odborníků v jednotlivých předmětech, žáci jsou hodnoceni v běžném rozsahu klasifikační stupnice (tedy 1 – 5). Škola může bez doporučení speciálně pedagogického centra realizovat pouze první stupeň podpůrných opatření.

Bleskovka

Po druhém kole přijímaček zbývá několik volných míst v oboru vyšší odborné školy – restaurování. Kontakt pro zájemce: 724 884 143

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB