Home » Společné dokumenty

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Společné dokumenty

Název organizace:   STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ
Status organizace:   FAKULTNÍ ŠKOLA PedF UK, Cvičná škola IVP ČZU
Sídlo organizace:   NOVÝ ZLÍCHOV 1063/1, 150 00 PRAHA 5
Typ organizace:   příspěvková
Zřizovatel:   Hlavní město Prahy
IČO:   14891263
     
Ředitel školy:   Mgr. Ing. JANA PORVICHOVÁ, Ph.D., MBA, tel. 251 115 414, 724 884 143, E-mail: jana.porvichova@ssuar.cz

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování:

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování na odloučeném pracovišti:

 

 

Ing. Mgr. Lenka Barborová, tel. 274 027 081, 724 863 052, E-mail: lenka.barborova@ssuar.cz

MgA. Roman Witasek, tel. 211 153 338, 606 081 835, E-mail: roman.witasek@ssuar.cz

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:   Bc. JAN PETRUS, tel: 251 115 417; 606 081 802, E-mail jan.petrus@ssuar.cz
Vedoucí provozního střediska:   PAVEL DVOŘÁK, tel. 251 115 422, 606 324 987, E-mail: pavel.dvorak@ssuar.cz
Vedoucí ekonomického oddělení:   Gabriela Keclíková, tel. 251 115 425, 724 758 286, E-mail: gabriela.keclikova@ssuar.cz
Výchovný poradce:   Ing. JANA MORSTEINOVÁ, tel. 274 027 096, 606 081 830, E-mail: jana.morsteinova@ssuar.cz
Speciální pedagog:   Mgr. ALENA SLANINOVÁ, tel. 274 027 093, 601 556 513, E-mail: alena.slaninova@ssuar.cz
Pracovník pro informace:   RADKA HEJDUKOVÁ, tel. 251 115 411, 606 081 818, E-mail: radka.hejdukova@ssuar.cz
Metodik prevence:   Ing. MIROSLAVA WLOSOKOVÁ, tel. 727 965 819, E-mail: miroslava.wlosokova@ssuar.cz
Elektronická adresa podatelny:   ssuar@ssuar.cz

 

Zaručujeme kvalitní přípravu pro samostatné podnikání i pro případné pokračování ve vyšším odborném nebo vysokoškolském studiu.
Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha. Výuka ve všech oborech vzdělání i v nástavbovém denním studiu probíhá bezplatně.
Výuku zajišťujeme ve čtyřech vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci nářadí, nástrojů a vybavení pro odborný výcvik a zlepšování prostředí všech objektů.
Ve všech učebních i studijních oborech zajišťujeme výuku cizích jazyků s využitím nové multimediální učebny. Ve dvou moderně vybavených počítačových učebnách se žáci seznámí se základy výpočetní techniky a s jejím využitím v námi vyučovaných oborech.
Úzce spolupracujeme s přibližně 50 podnikatelskými subjekty, kde žáci III. ročníků učebních oborů vykonávají odborný výcvik, a které jsou zárukou, že všichni naši úspěšní absolventi naleznou uplatnění na trhu práce.

Pro žáky zajišťujeme:

  • Stravování ve vlastních a smluvních výdejnách stravy
  • Pro mimopražské žáky ubytování v DM partnerských škol
  • Lyžařský výcvikový kurz
  • Vodácký kurz, kurz plachtění
  • Sportovně turistický kurz
  • Prázdniny v letním stanovém táboře
  • Výběrové zájezdy s uměleckou a kulturně historickou tematikou doma i v cizině
  • Výměnné stáže v zahraničí

Pro rodiče, žáky, školní exkurze a ostatní zájemce je přístup umožněn každý vyučovací den.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bleskovka

Přejeme všem krásné a klidné prázdniny.


Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB