Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Aktuálně

Balíček pomoci Pražanům – informace ZDE

 

 

 

ŠKOLNÍ AKCE

Den pro školu

V rámci projektu DEN PRO ŠKOLU jsme do třídy 3UZD pozvali generálního ředitele úspěšné české firmy Mergon s pobočkami po celém světě např. v Dublinu, Šanghaji a Mexiku … Více informací

 

 

Návštěva partnerské školy ve francouzském Revelu

Několikadenní návštěva učitelů a mistrů v partnerské škole Lycée des Métiers d’Art du Bois et de l’Ameublement ve francouzském Revelu byla velmi zajímavou zkušeností a obohacením pro obě strany … Více informací

 

 

Exkurze po pražských památkách v angličtině

Třída 2NSA navštívila Valdštejnskou zahradu na Malé Straně, kde jsme v anglickém jazyce pohovořili o architektuře (Valdštejnská jízdárna, Salla Terrena, Gróta s krápníky a především sochy od Adriana de Vries) … Více informací

 

 

Znovu na projektu SKANZEN

Ve dnech 11. – 13.10. proběhla oprava starožitného nábytku, a to opět na zámku v Radimi. Zúčastnili se žáci třídy 4UZD S. Fuka, T. Krutský, M. Peleška, R. Peťovský, F. Regazzo a třídy 1NSA M. Hruška, P. Hudeček, E. Chymka, L. Švarc, I. Toumpaniaris, J. Vinduška … Více informací

 

Designblok, Prague International Design Festival

Kam jinam, než na Designblok, Prague International Design Festival. Je největší přehlídkou designu ve střední Evropě od roku 1999. Ani my jsme nemohli chybět, abychom viděli novinky v českém designu a tvorbu designérů a výrobců ze střední Evropy … Více informací

 

Výstava rámů v Galerii Arthouse Hejtmánek

Exkurze 2VR – výstavu jsme navštívili v rámci předmětu Výtvarná příprava, kdy se studenti věnují studiu ornamentu a estetice stylizace rostlin obecně, v kontextu historického vývoje. Byly zde k vidění rámy od období renesance až po 20.století … Více informací

 

Evropské dny konzervování a restaurování

Studenti VOŠky navštívili konzervátorské dílny Muzea hl. m. Prahy … Více informací

,

 

 

Francie, Uzes, říjen 2022

Učitelé se vrátili z týdenního pobytu ve francouzském Uzes, kde domlouvali další projektovou spolupráci a výměnné pobyty pro studenty … Více informací

 

 

Polsko, Kielce, září 2022

Přípravná návštěva pedagogů v polských Kielcích ve škole Zespol Panstwowych Szkol Plastycznych im. Jozefa Szermentovskiego v Kielcach přinese žákům a studentům možnost zahraničních mobilit a nových poznatků … Více informací

 

Bridge to Employment

Třída 2 KDN se zapojila do tříletého mezinárodního projektu BTE (Bridge to Employment). Cílem projektu je podpořit schopnosti žáků k lepšímu uplatnění na trhu práce i na vysokých školách … Více informací

 

Záchranný transfer víkendové chaty Vinnetou

2. ročník VOŠ v terénu. Ve druhém zářijovém týdnu realizoval Národní památkový ústav druhou fázi záchranného transferu srubu Vinnetou, a to jeho opětovné postavení ve Všenorech na obecní louce pod hřbitovem … Více informací

 

Konference restaurátorů a konzervátorů, Třebíč, 13. – 15. 9. 2022

Učitelé odborných předmětů se zúčastnili třídenní konference věnované konzervování a restaurování uměleckých předmětů. Proběhlo 25 přednášek, 17 posterových prezentací a exkurze (židovský hřbitov a židovské město, synagoga, bazilika sv. Prokopa a krypta, Muzeum Vysočiny Třebíč), které pro nás byly zdrojem nových poznatků a informací, které můžeme využít ve své pedagogické práci … Více informací

 

Žáci 3UZD kováři si zdobí nový ateliér ve Strašnicích

Žáci 3UZD kováři si zdobí nový ateliér ve Strašnicích svými výtvarnými pracemi, které tvořili v rámci výtvarné výchovy ve druhém ročníku … Více informací

 

 

Adaptační kurz

7. – 9. září se uskutečnila pravidelná školní akce, která je určená pro žáky prvních ročníků naší školy. Ti spolu zažili aktivní program v přírodě, kde se mohli více seznámit se svými spolužáky. Kurz se vydařil, žáci se seznámili nejen mezi sebou, ale i s mistry odborného výcviku a se svými třídními učiteli … Více informací

 

Projektový týden: Tvorba grafitti

Projektový týden: Tvorba grafitti, street art, legální prostor „Modřany“.
Třídy 2NSA, 3UZD kováři, 3 jednotlivé plochy: 1/kovářská kovadlina (černá), 2/logo 3UZD (modrá), 3/masožravá rostlina, která v každém šlahounu drží umělecko-řemeslné atributy např. kladivo, tužku, učebnici dějin umění apd. (zelená) … Více informací

Oldřich Táborský

Výstava kreseb a maleb Oldřich Táborského byla zahájena 31. 8. 2022. Kresby a malby Oldřicha Táborského nám ukazují zachycené momenty z jeho cest. Jeho lineární kresebný projev, čistota zobrazení a smysl pro určité grafické zjednodušování vyústěné někdy do kresebných zkratek nás vtahuje do dění místa nebo krajiny … Více Informací

 

Dvacet pražských paláců za jediný den a v angličtině

Exkurze Malou Stranou až na Hrad v českém a anglickém jazyce s třídou 3 UZD. Dne 8.9.2022 jsme prošli s žáky uměleckých oborů část staré Prahy od Klárova po Hradčany. První zastavení patřilo Valdštejnské zahradě a paláci … Více informací

 

Hrad Helfštýn – Kovářská díla

Ve dnech 26. 8. – 28. 8 mistři odborného výcviku a učitelé odborných předmětů prezentovali kovářská díla našich žáků na 40. setkání kovářů z celého světa na hradě Helfštýně … Více informací

 

Podzimní obhajoby uměleckých maturitních prací

Podzimní obhajoby uměleckých maturitních prací žáků nástavbového studia probíhají již v novém výtvarném ateliéru. … Více informací

 

 

První absolventi VOŠ

První absolventi VOŠ převzali diplomy a vysvědčení o absolutoriu 28. 6. 2022. U zkoušky absolutoria uspěli všichni, 3 studenti s vyznamenáním.

 

 

Projekt Divadelním zážitkem k demokracii

Divadelní představení a workshopy, které reflektovaly nebezpečné jevy v životě jedince i ve společnosti.

Zhlédnuté hry: George Orwell: 1984, Alfréd Jarry: Král Ubu, David Drábek: Rainwoman … Více informací

 

 

 

Bleskovka

Zveme Vás na vernisáž Zlatého řezu 2. 12. od 16.30 h v klášteře Bratří Františkánů.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB
KIELCE