Home » Dvacet pražských paláců za jediný den a v angličtině

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Dvacet pražských paláců za jediný den a v angličtině

Exkurze Malou Stranou až na Hrad v českém a anglickém jazyce s třídou 3 UZD:
Dne 8.9.2022 jsme prošli s žáky uměleckých oborů část staré Prahy od Klárova po Hradčany.
První zastavení patřilo Valdštejnské zahradě a paláci. Následovala prohlídka budovy neobarokní
Strakovy akademie, kde sídlí Úřad vlády ČR, cestou Valdštejnskou ulicí jsme se zastavili před palácem
Fúrstenberským, Kolovratským, Pálffyovským, Ledeburským a pokračovali Sněmovní ulicí (Thunovský
palác) na Malostranské náměstí (zejména paláce: Šternberský, Smiřických, Lichtenštejnský,
Hartigovský a chrám sv.Mikuláše), ulicí Nerudovou kolem domů se známými domovními znameními
(U Tří housliček U Dvou slunců,…), kolem paláců Morzinského, Kinských, Bretfeldovského, se
zastavením na Jánském vršku a vzpomínkou na Santiniho, zmínkou o Vlaších, podle nichž zůstalo
jméno Vlašské ulice, až na Hradčanské náměstí. Tam jsme si připomněli základní informace o paláci
Arcibiskupském, Šternberském, Martinickém, Toskánském, Schwarzenberském a Salmovském.
Kolem Matyášovy brány jsme prošli bočním vstupem na druhé nádvoří, kde jsme v Císařské konírně
prohlédli obrazy na výstavě Mistrovská díla Obrazárny Pražského hradu.

Bleskovka

Maturitní vysvědčení si vyzvedněte ve Strašnicích.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB
KIELCE