Home » Dvacet pražských paláců za jediný den a v angličtině

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Dvacet pražských paláců za jediný den a v angličtině

Exkurze Malou Stranou až na Hrad v českém a anglickém jazyce s třídou 3 UZD:
Dne 8.9.2022 jsme prošli s žáky uměleckých oborů část staré Prahy od Klárova po Hradčany.
První zastavení patřilo Valdštejnské zahradě a paláci. Následovala prohlídka budovy neobarokní
Strakovy akademie, kde sídlí Úřad vlády ČR, cestou Valdštejnskou ulicí jsme se zastavili před palácem
Fúrstenberským, Kolovratským, Pálffyovským, Ledeburským a pokračovali Sněmovní ulicí (Thunovský
palác) na Malostranské náměstí (zejména paláce: Šternberský, Smiřických, Lichtenštejnský,
Hartigovský a chrám sv.Mikuláše), ulicí Nerudovou kolem domů se známými domovními znameními
(U Tří housliček U Dvou slunců,…), kolem paláců Morzinského, Kinských, Bretfeldovského, se
zastavením na Jánském vršku a vzpomínkou na Santiniho, zmínkou o Vlaších, podle nichž zůstalo
jméno Vlašské ulice, až na Hradčanské náměstí. Tam jsme si připomněli základní informace o paláci
Arcibiskupském, Šternberském, Martinickém, Toskánském, Schwarzenberském a Salmovském.
Kolem Matyášovy brány jsme prošli bočním vstupem na druhé nádvoří, kde jsme v Císařské konírně
prohlédli obrazy na výstavě Mistrovská díla Obrazárny Pražského hradu.

Bleskovka

Doplňkové a opravné zkoušky srpen – ZDE

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE