Home » Evropské dny konzervování a restaurování

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Evropské dny konzervování a restaurování

Studenti VOŠky navštívili konzervátorské dílny Muzea hl. m. Prahy.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE