Home » Konference restaurátorů a konzervátorů

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Konference restaurátorů a konzervátorů

30. ročník Konference restaurátorů a konzervátorů, Třebíč, 13. až 15.září 2022
Ve dnech 13. až 15.září 2022 se učitelé a mistři SŠ a VOŠ, a to M. Havlík, I. Horová, D. Jánská, Z. Klán, P. Stránský a M. Valachovič, zúčastnili Konference restaurátorů a konzervátorů, která se letos konala v Třebíči.
Řada třebíčských památek je na seznamu UNESCO a měli jsme možnost je během exkurze navštívit s odborným výkladem. Přínosné pro nás byly zejména přednášky, které se týkaly dřeva a kovů, např. konzervace dřevěného bednění barokní studny, nebo raně středověkého hradního valu, využívání hovězí krve na impregnaci i lepení dřeva, restaurování germánské přezky, příspěvek o tauzování a horké inkrustaci u kovových předmětů, měření ryzosti slitin stříbra a mědi. Po zhlédnutí příspěvku „restaurování barokní truhly“ lze říci, že práce některých našich studentů se svou úrovní můžou rovnat předvedenému stavu. Zajímavé byly i ostatní materiály (textil, papír, fotografie,…). Příspěvky se týkaly i metod odhalování falz, čištění, dezinfekce a správného ukládání sbírkových předmětů nebo odstraňování škod způsobených předchozím nevhodným zásahem.
K zamyšlení byl rozhodně příspěvek p. Luďka Dvořáka, odborného pracovníka Valašského muzea v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, který se významně podílel na obnově Pusteven na Radhošti, s názvem „Úpadek řemesla v péči o památky“. Rádi bychom ho požádali o přednášku pro naše žáky.

Ivana Horová

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE