Home » Konzervace a restaurování užité malby a kresby

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Konzervace a restaurování užité malby a kresby

kód programu: 82-42-N/10
(obor 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství)

Absolvent provádí speciální uměleckořemeslné konzervační a restaurátorské pracovní činnosti: odborné ošetřování kreseb a maleb na plátně, kůži, pergamenu, papíru a dřevu, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, jejich ochranu před vlivy prostředí, odborný průzkum takových maleb a kreseb, konzervační zásahy směřující k zastavení destrukčních procesů, jimiž jsou obrazy ohroženy, a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, obnovu jejich původního vzhledu, to vše včetně zpracování zpráv a dokumentace.

Je schopen odborně – bez poškození a se zachováním historické hodnoty – doplnit, mechanicky i chemicky ošetřit, stabilizovat, vyčistit a zpětně dotvořit výtvarné a zdobné prvky obrazu – malby, případně posoudit potřebu jejich konzervace či restaurování jiným odborníkem.

Je vybaven vědomostmi o historických i soudobých materiálech, dobových postupech, technikách a technologiích malby obrazů, její konzervace a restaurování. Je schopen svou práci prezentovat laické i odborné veřejnosti.

Absolvent je připraven k vysoce odborně kvalifikované realizaci restaurování a konzervování historických kreseb a maleb na plátně, kůži, pergamenu a dřevu.

Vzdělávací program

Akreditace programu

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE