Home » Koukni, co děláme » Návštěva divadla

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Návštěva divadla

7. 11. 2018 navštívily první a druhé ročníky divadelní představení v anglickém jazyce v Divadle U Hasičů nazvané „Peter Black 3“, závěrečný díl trilogie vytvořené Divadelním centrem ze Zlína, což je profesionální nestátní divadlo. Jeho repertoár tvoří atraktivní anglicko-české inscenace profesionálních divadelníků. Vysoká reprízovanost těchto cizojazyčných inscenací v minulých sezónách s velkou spokojeností pedagogů i studentů je zárukou jeho kvality.

Představení Peter Black 3 se zabývá situacemi spojenými s hledáním vhodného zaměstnání, vypořádáním se s dědictvím rodinného majetku a mnoha jinými situacemi spojenými s vrtkavostí života. Je vtipné, edukační a obsahuje i výchovné prvky. Je srozumitelné žákům s nižší úrovní znalostí anglického jazyka a zároveň může obohatit novými podněty i studenty s pokročilejšími znalostmi.

Doporučujeme, aby představení viděly i další třídy, které mají teoretické vyučování v sudých týdnech a nemohly se ho tentokrát zúčastnit.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE