Home » Kovárna

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Kovárna

2020
Předpokládané ukončení realizace projektu bylo k 31. 12. 2020. Stavba byla dokončena a hotové dílo bylo převzato ke dni 15. 12. 2020. Od 1. ledna 2021 je v nových kovárnách realizována běžná praktická výuka.

2019
Projekt přestavby a modernizace kováren byl podpořen Operačním programem Praha – pól růstu; výzva č. 37: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Výzva byla vyhlášena 25. října 2017, uzavření smlouvy o financování projektu schválilo Zastupitelstvo HMP usnesením č. 7/13 ze dne 23. 5. 2019. Smlouva stanovila zahájení realizace projektu na 1. 11. 2019.

2017
Současný stav kováren je poplatný době, kdy tyto prostory vznikly (cca 80. – 90. léta minulého století). I když je zde instalována vzduchotechnika, prostředí, ve kterém žáci pracují, je poměrně prašné – popraskaná betonová podlaha. Navíc je prostorově nevyhovující, vybavení je zastaralé, dochází k častým poruchám zařízení. Při odtahu zplodin ze současných výhní dochází k odvodu tepla z dílen, což zbytečně zvyšuje náklady na vytápění. Realizací projektu chceme především zmodernizovat prostory i vybavení, umožnit žákům i pedagogům dostatek prostoru pro uměleckořemeslnou činnost, a zlepšit jejich pracovní prostředí. Nová podlaha zajistí méně prašné prostředí. Vhodně zvolená vzduchotechnika by omezila úbytky tepla a zajistila minimalizaci úniku zplodin do ovzduší, čímž by došlo k úsporám energií a zlepšení životního prostředí nejen v dílnách, ale také v okolí školy.

Bleskovka

Doplňkové a opravné zkoušky srpen – ZDE

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE