Home » Kovárna

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Kovárna

Současný stav kováren je poplatný době, kdy tyto prostory vznikly (cca 80. – 90. léta minulého století). I když je zde instalována vzduchotechnika, prostředí, ve kterém žáci pracují, je poměrně prašné – popraskaná betonová podlaha. Navíc je prostorově nevyhovující, vybavení je zastaralé, dochází k častým poruchám zařízení. Při odtahu zplodin ze současných výhní dochází k odvodu tepla z dílen, což zbytečně zvyšuje náklady na vytápění. Realizací projektu chceme především zmodernizovat prostory i vybavení, umožnit žákům i pedagogům dostatek prostoru pro uměleckořemeslnou činnost, a zlepšit jejich pracovní prostředí. Nová podlaha zajistí méně prašné prostředí. Vhodně zvolená vzduchotechnika by omezila úbytky tepla a zajistila minimalizaci úniku zplodin do ovzduší, čímž by došlo k úsporám energií a zlepšení životního prostředí nejen v dílnách, ale také v okolí školy.

Bleskovka

Písemné ZZ: umělecké obory 23. 5. 2022 od 9.00 h Strašnice, truhláři a čalouníci 6. 6. 2022 od 9.00 h Strašnice

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB
KIELCE