Home » Obhajoby praktické maturitní zkoušky z výtvarných předmětů

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Obhajoby praktické maturitní zkoušky z výtvarných předmětů

V květnu proběhly obhajoby praktické maturitní zkoušky z výtvarných předmětů. Žáci dvouletého nástavbového studia losovali téma, které pak zpracovali zvolenou výtvarnou technikou. Pro tento rok byla vybrána tato témata: kopie uměleckého díla, krajina a zátiší.

Gratulujeme studentům k úspěšnému zvládnutí této zkoušky a ke krásným dílům, která vytvořili.

Foto Zdeněk Klán

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE