Home » Poněmčit, vystěhovat, zastřelit

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Poněmčit, vystěhovat, zastřelit

Velmi zajímavá přednáška PhDr. Tomáše Zouzala 15.12.2022 byla určena zejména pro maturitní třídy (4KDN, 4UZK, 4UZD), ale vyslechli si ji i žáci 2UZD. Přednáška byla doplněna o úryvky z filmů, dobové fotografie, projevy, rozhovory, včetně ukázky, jak probíhaly rasové selekce, tedy jak to mohlo s Čechy dopadnout, kdyby 2. světová válka skončila vítězstvím nacistického Německa. Součástí byl i „test“ pro žáky, který obsahoval 10 otázek, na které měli najít odpovědi ve vytištěném textu R. Heydricha.

Přednáška byla velmi zajímavá svým obsahem, ale i díky tomu, že přednášející stále zapojoval posluchače do svého výkladu.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE