Home » Střední odborná škola » Přihláška ke studiu » Přijímací řízení

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení 

Informace podává pí. Hejduková, tel. 251 115 411, 606 081 818, E-mail: radka.hejdukova@ssuar.cz,
Na adrese: Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5,

Závaznou přihlášku ke studiu na naší škole je možno získat na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Specifické poruchy učení
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, který má diagnostikovanou specifickou poruchu učení, musí odevzdat výchovné poradkyni posudek odborného pracoviště nejpozději do 30. 9., abychom mohli plně realizovat doporučení odborníků ke kompenzaci diagnostikované poruchy. Bude-li posudek odevzdán později v průběhu školního roku, je realizace doporučení problematická a není možné ji zajistit v plném rozsahu. 
Škola dle svých možností realizuje doporučení odborníků v jednotlivých předmětech, žáci jsou hodnoceni v běžném rozsahu klasifikační stupnice (tedy 1 – 5). Škola může bez doporučení speciálně pedagogického centra realizovat pouze první stupeň podpůrných opatření.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE