Home » Střední odborná škola » Studijní obory » Čtyřleté obory – maturitní zkouška » Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro truhlářské práce

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Uměleckořemeslné zpracování dřeva pro truhlářské práce

(obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, zaměření práce truhlářské) 

Příprava v tomto vzdělávacím programu vede k maturitní zkoušce a zároveň ke specializované řemeslné dovednosti uměleckého truhláře. Vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen orientovat se v soudobém výtvarném vývoji se znalostí uplatnění uměleckého truhláře. Absolventi se naučí zhotovit náročné sestavy architektonických celků, různé druhy dřevěných schodišť, provádět obklady deskových i kazetových stopů, obklady stěn, sloupů moderních i slohových, provádět výtvarně náročné zařízení interiérů a základní postupy restaurátorských a konzervátorských prací při respektování předpisů Státní památkové péče. Dále se naučí zhotovit náročné ornamentální i figurální intarzie a marketerie včetně jejich oprav různými technikami, zhotovit vitríny, zařízení muzeí a reprezentačních místností, zhotovit portály a ostatní práce stavebního truhlářství (okna, dveře), zhotovit sedací nábytek módní i slohový, vykládat dřevo slonovinou, perletí, želvovinou, kovem a zhotovit kopie slohového nábytku. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Učební plán

Školní vzdělávací program

Bleskovka

Doplňkové a opravné zkoušky srpen – ZDE

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE