Home » Střední odborná škola » Studijní obory » Nástavbové studium – maturitní zkouška » Technik nábytkářské a dřevařské výroby – nástavbové studium

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Technik nábytkářské a dřevařské výroby – nástavbové studium

(obor 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba)

Po ukončení přípravy v oboru, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent připraven pro samostatnou, vysoce kvalifikovanou obsluhu moderního výkonného výrobního zařízení v dřevařském a nábytkářském průmyslu, pro technickou přípravu nábytkářské výroby a pro související obslužné procesy v provozech. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru, řídit pracovní kolektiv. Najde uplatnění v kusové i sériové výrobě.

Je schopen řídit výrobní proces v nábytkářské výrobě, kontrolovat spolehlivost a kvalitu tohoto procesu systémem provozního měření a zkoušek. Je připraven k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro nábytkářskou výrobu. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i moderní elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Dokáže číst a kreslit technické výkresy, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci, a to ručně nebo na PC s využitím počítačových programů používaných v oblasti nábytkářství.

Učební plán

Školní vzdělávací program

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE