Home » Střední odborná škola » Studijní obory » Nástavbové studium – maturitní zkouška » Podnikání – nástavbové studium a dálkové nástavbové studium

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Podnikání – nástavbové studium a dálkové nástavbové studium

(obor 64-41-L/51 Podnikání) 

Vzdělávací program je určen pro absolventy kteréhokoli tříletého oboru s výučním listem. Neopakuje a neprohlubuje odborné řemeslné dovednosti, ale vede ke zvládnutí základních podnikatelských a manažerských dovedností, poskytuje žákům vědomosti z oblasti legislativy, ekonomiky, účetnictví a praktického chodu malého i středního podniku. Žák si osvojí základní ekonomické znalosti, orientuje se v podnikatelské a daňové legislativě, ovládá základy daňové evidence i podvojného účetnictví, umí ústně i písemně komunikovat s partnery podniku, státními orgány a dalšími institucemi. Má základní znalosti o organizaci a řízení pracovního kolektivu. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. Tento vzdělávací program je možné studovat také dálkově.

Nástavbové studium

Učební plán

Školní vzdělávací program

Dálkové nástavbové studium

Učební plán

Školní vzdělávací program

 

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE