Home » Vyšší odborná škola » Konzervátorství a restaurátorství

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Konzervátorství a restaurátorství

  • obor 82-42-N/09
  • program Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva, 
  • forma studia denní,
  • druh studia tříleté vyšší odborné vzdělávání

Vzdělávací program:

Vzdělávací program připravuje absolventy na speciální uměleckořemeslné konzervační a restaurátorské pracovní činnosti, odborné ošetřování předmětů užitného umění ze dřeva, předmětů kulturní hodnoty a sbírkových předmětů, jejich ochranu před vlivy prostředí, odborný průzkum uměleckořemeslných děl ze dřeva, konzervační zásahy směřující k zastavení destrukčních procesů a k zachování jejich současného stavu a vzhledu, obnovu jejich původního vzhledu, to vše včetně zpracování příslušných zpráv a dokumentace. Absolvent bude schopen odborně, bez poškození a se zachováním historické hodnoty odstranit, vyměnit, mechanicky i chemicky ošetřit, stabilizovat, vyčistit a zpět na předmět umístit zdobné či funkční prvky z doprovodných materiálů, případně posoudit potřebu jejich konzervace či restaurování odborníkem. Bude vybaven vědomostmi o historických i soudobých materiálech, dobových postupech, technikách a technologiích konzervace a restaurování, připraven k vysoce odborně kvalifikované realizaci uměleckořemeslných prací restaurátorských a konzervátorských na předmětech ze dřeva a zdobných materiálů.

Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva – přihláška

 

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE