Home » Vyšší odborná škola » Vyšší odborné vzdělávání

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Vyšší odborné vzdělávání

Přijímací řízení 2019/2020

Klasifikační řád

 

Organizace školního roku:

16. 9. 2019 v 11. 15 hzápis do studia
16. 9. – 20. 12. 2019 a 6. – 17. 1. 2020I. období
20. 1. – 7. 2. 2020zkouškové období
10. 2 - 29. 5. 2020II. období
1. – 19. 6. 2020zkouškové období

Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují absolventy k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné práci. Absolventi vzdělávacích programů se uplatní ve své uměleckořemeslné specializaci v závislé činnosti i v samostatném podnikání. Mohou rovněž pokračovat ve svém vzdělávání na vysokých školách.

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání. Poskytuje všeobecné i odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných a specializovaných činností

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání 
Způsob ukončování vzdělávání: absolutorium 
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ 
Označení absolventa: Diplomovaný specialista – DiS.

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného řemeslného vzdělávání. Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťujeme ve vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci laboratoří, speciálních učeben, dílen, strojů, nářadí, nástrojů, multimediální techniky a vybavení pro teoretickou i odbornou výuku.

Škola velmi úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty – cca 50 právnickými a fyzickými osobami, kde žáci a studenti jednotlivých oborů vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik.

Hledáte konkrétní informace o organizaci vyššího odborného vzdělávání u nás?

Zajímá Vás obor konzervátorství a restaurátorství?

Bleskovka

Doplňkové a opravné zkoušky srpen – ZDE

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE