Home » Společné dokumenty » Stravování » Nový Zlíchov – Praha 5

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Nový Zlíchov – Praha 5

Pro efektivní objednávání

Cena oběda je 45 Kč

Pro efektivní objednávání a placení jídel je zaveden automatický objednávkový systém, který umožňuje objednání i dodatečné stornování objednávky pomocí ISIC karty podle následujících pravidel:

  1. Identifikace strávníka proběhne:
    • přiložením ISIC karty ke čtečce objednávkového terminálu umístěného v jídelně. 
    • pomocí údajů a zveřejněného registračního postupu se strávník zaregistruje na internetu na: e-jidelnicek.cz (tyto údaje budou žákovi předány spolu s aktivací ISIC karty ve výdejně stravy)
  2. Objednávat je možné jídla na běžný a následující týden, jak z objednávkového terminálu v jídelně, tak prostřednictvím internetového objednávkového systému. Jídlo na každý školní den a dny následující se objednává nejpozději do 8:00 předcházejícího školního dne.
  3. Každý strávník má v objednávkovém systému veden kredit. Tento kredit v libovolné výši musí být uhrazen bankovním převodem tak, aby na účet společnosti Česká jídelna byl připsán před odběrem jídel. První ročníky mají možnost, než budou připsány vklady, prvních 14 dní v září kredit přečerpat.
  4. Při objednání jídla se jeho cena odečte z kreditu strávníka. Objednávku je možno stornovat pomocí objednávkového terminálu v jídelně, nebo internetem nejpozději v den výdeje jídla do 5:00 hod. V tomto případě se cena stornovaného jídla připíše zpět na kredit strávníka.
  5. Cena jídel vydaných strávníkovi se bude během kalendářního měsíce průběžně odečítat z jeho kreditu. Stav kreditu si může každý strávník průběžně kontrolovat na objednávkovém terminálu v jídelně, nebo po internetu v objednávkovém webu. Doporučujeme každému strávníkovi pravidelně se informovat o stavu svého kreditu a včas jej doplňovat.

V případě vyčerpání kreditu nebude možné objednání jídla. Po doplnění kreditu bude strávníku objednání jídel opět umožněno.

Bleskovka

Maturitní vysvědčení si vyzvedněte ve Strašnicích.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB
KIELCE