Home » Společné dokumenty » Stravování » Nový Zlíchov – Praha 5

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Nový Zlíchov – Praha 5

Pro efektivní objednávání

Cena oběda je 45 Kč

Pro efektivní objednávání a placení jídel je zaveden automatický objednávkový systém, který umožňuje objednání i dodatečné stornování objednávky pomocí ISIC karty podle následujících pravidel:

  1. Identifikace strávníka proběhne:
    • přiložením ISIC karty ke čtečce objednávkového terminálu umístěného v jídelně. 
    • pomocí údajů a zveřejněného registračního postupu se strávník zaregistruje na internetu na: e-jidelnicek.cz (tyto údaje budou žákovi předány spolu s aktivací ISIC karty ve výdejně stravy)
  2. Objednávat je možné jídla na běžný a následující týden, jak z objednávkového terminálu v jídelně, tak prostřednictvím internetového objednávkového systému. Jídlo na každý školní den a dny následující se objednává nejpozději do 8:00 předcházejícího školního dne.
  3. Každý strávník má v objednávkovém systému veden kredit. Tento kredit v libovolné výši musí být uhrazen bankovním převodem tak, aby na účet společnosti Česká jídelna byl připsán před odběrem jídel. První ročníky mají možnost, než budou připsány vklady, prvních 14 dní v září kredit přečerpat.
  4. Při objednání jídla se jeho cena odečte z kreditu strávníka. Objednávku je možno stornovat pomocí objednávkového terminálu v jídelně, nebo internetem nejpozději v den výdeje jídla do 5:00 hod. V tomto případě se cena stornovaného jídla připíše zpět na kredit strávníka.
  5. Cena jídel vydaných strávníkovi se bude během kalendářního měsíce průběžně odečítat z jeho kreditu. Stav kreditu si může každý strávník průběžně kontrolovat na objednávkovém terminálu v jídelně, nebo po internetu v objednávkovém webu. Doporučujeme každému strávníkovi pravidelně se informovat o stavu svého kreditu a včas jej doplňovat.

V případě vyčerpání kreditu nebude možné objednání jídla. Po doplnění kreditu bude strávníku objednání jídel opět umožněno.

Bleskovka

Doplňkové a opravné zkoušky srpen – ZDE

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE