Home » Kariera

Kariera

 

 

Projekt Kariera – podpora vzdělávání učitelů CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005278

V rámci projektu je financována činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga, kroužek češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem a vzdělávání pedagogů.

 

Zřizovatel školy

Naši partneři