Home » Kariera

Kariera

 

 

Projekt Kariera – podpora vzdělávání učitelů CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005278

V rámci projektu je financována činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga, kroužek češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem a vzdělávání pedagogů.

Čeština pro žáky s odlišným mateřským jazykem – lichá středa od 14.00 h, Strašnice

Kontakt na poradenské pracoviště:
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 5
PhDr. P. Domínová
Kuncova 1580/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Objednat se lze na telefonních číslech: tel. 251 613 572; 251 611 803

Zřizovatel školy

Naši partneři