Home » Společné dokumenty » Povinně zveřejňované informace

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Povinně zveřejňované informace

Název:Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Důvod a způsob založení:příspěvková organizace zřízená Hlavním městem Prahou
činnosti dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 85.32.1 Střední odborné vzdělávání na učilištích, 85.32.2 Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách, 85.41 Postsekundární vzdělávání
Organizační struktura:škola je dělena na střediska teoretického vyučování, praktického vyučování, vyššího, dalšího a celoživotního vzdělávání, ekonomické a provozní
Kontaktní spojení:ústředna tel. 251 115 411
www.ssuar.cz
e-mail: ssuar@ssuar.cz
Datová schránka: 8sxz9iq
poštovní adresa: Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5
úřední hodiny: denně v pracovní dny 8.00 - 15.00 hod
Bankovní spojení:2516649002/5500 Raiffeisen bank, a.s.
IČ:14891263
DIČ:CZ14891263 - škola není plátcem DPH
Dokumenty:Výroční zpráva 2019/2020
Rozpočet
Výchovně vzdělávací program
Koncepce rozvoje školy
Školní preventivní strategie
Inspekční zpráva České školní inspekce
Autoevaluace
Žádosti o informace:písemně na adresu školy
elektronicky na e-adresu školy
Příjem žádostí a dalších podání:písemně na adresu školy
elektronicky na e-adresu školy
Opravné prostředky:odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1,
lhůty pro odvolání jsou součástí poučení v rozhodnutí
Formuláře:webové stránky školy - FORMULÁŘE
Popisy postupů:podání (žádosti, stížnosti, náměty, …) podávejte písemně na adresu školy či elektronicky na e-adresu školy, uveďte Vaše jméno a kontaktní údaje
Předpisy:*zákon 561/2004 Sb. – školský zákon
*zákon 563/2004 Sb. – zákon o pedagogických pracovnících
*zákon 500/2004 Sb. – správní řád
*zákon 262/2006 Sb. – zákoník práce
a další
vše včetně prováděcích předpisů
vše v aktuálním znění
Úhrady za poskytování informací:viz. Sazebník
Licenční smlouvy:nevyužíváme licencí
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:Jitka Štemberová, tel: 725953719

Bleskovka

Přejeme všem krásné a klidné prázdniny.


Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB