Home » Společné dokumenty

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Společné dokumenty

Název organizace:    STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ
Status organizace:    FAKULTNÍ ŠKOLA PedF UK, Cvičná škola IVP ČZU
Sídlo organizace:   NOVÝ ZLÍCHOV 1063/1, 150 00 PRAHA 5
Typ organizace:    příspěvková
Zřizovatel:   Hlavní město Praha
IČO:        14891263
   
Ředitel školy:     Mgr. Ing. JANA PORVICHOVÁ, Ph.D., MBA
    tel. 251 115 414, 724 884 143
    e-mail: jana.porvichova@ssuar.cz
   
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování:   Ing. Mgr. LENKA BARBOROVÁ
    tel. 274 027 081, 724 863 052,
    e-mail: lenka.barborova@ssuar.cz
   
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování na odloučeném pracovišti:   MgA. ROMAN WITASEK
    tel. 211 153 338, 606 081 835,
    e-mail: roman.witasek@ssuar.cz
   
Zástupce ředitele pro odborný výcvik:   Bc. JAN PETRUS
    tel: 251 115 417; 606 081 802
    e-mail: jan.petrus@ssuar.cz
   
Vedoucí provozního střediska:   PAVEL DVOŘÁK
    tel. 251 115 422, 606 324 987
    e-mail: pavel.dvorak@ssuar.cz
   
Vedoucí ekonomického oddělení:   GABRIELA KECLÍKOVÁ
    tel. 251 115 425, 724 758 286
    e-mail: gabriela.keclikova@ssuar.cz
   
Výchovný poradce:   Ing. JANA MORSTEINOVÁ
    tel. 274 027 096, 606 081 830
    e-mail: jana.morsteinova@ssuar.cz
   
Speciální pedagog:   Mgr. ALENA SLANINOVÁ
    tel. 274 027 093, 601 556 513
    e-mail: alena.slaninova@ssuar.cz
   
Pracovník pro informace:   RADKA HEJDUKOVÁ
    tel. 251 115 411, 606 081 818
    e-mail: radka.hejdukova@ssuar.cz 
   
Metodik prevence:   Mgr. PETR BIDELNICA
    tel. 725144357
    e-mail: petr.bidelnica@ssuar.cz
   
Elektronická adresa podatelny:    ssuar@ssuar.cz

Zaručujeme kvalitní přípravu pro samostatné podnikání i pro případné pokračování ve vyšším odborném nebo vysokoškolském studiu.
Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha. Výuka ve všech oborech vzdělání i v nástavbovém denním studiu probíhá bezplatně.
Výuku zajišťujeme ve čtyřech vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci nářadí, nástrojů a vybavení pro odborný výcvik a zlepšování prostředí všech objektů.
Ve všech učebních i studijních oborech zajišťujeme výuku cizích jazyků s využitím nové multimediální učebny. Ve dvou moderně vybavených počítačových učebnách se žáci seznámí se základy výpočetní techniky a s jejím využitím v námi vyučovaných oborech.
Úzce spolupracujeme s přibližně 50 podnikatelskými subjekty, kde žáci III. ročníků učebních oborů vykonávají odborný výcvik, a které jsou zárukou, že všichni naši úspěšní absolventi naleznou uplatnění na trhu práce.

Pro žáky zajišťujeme:

  • Stravování ve vlastních a smluvních výdejnách stravy
  • Pro mimopražské žáky ubytování v DM partnerských škol
  • Lyžařský výcvikový kurz
  • Vodácký kurz, kurz plachtění
  • Sportovně turistický kurz
  • Prázdniny v letním stanovém táboře
  • Výběrové zájezdy s uměleckou a kulturně historickou tematikou doma i v cizině
  • Výměnné stáže v zahraničí

Pro rodiče, žáky, školní exkurze a ostatní zájemce je přístup umožněn každý vyučovací den.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bleskovka

Písemná maturitní zkouška ČJ 27. 3., AJ a NJ 28. 3., vždy od 8.00 h ve Strašnicích.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE