Home » Společné dokumenty

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Společné dokumenty

Název organizace:   STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ
Status organizace:   FAKULTNÍ ŠKOLA PedF UK, Cvičná škola IVP ČZU
Sídlo organizace:  NOVÝ ZLÍCHOV 1063/1, 150 00 PRAHA 5
Typ organizace:   příspěvková
Zřizovatel:  Hlavní město Praha
IČO:       14891263
  
Ředitelka školy:    Mgr. Ing. JANA PORVICHOVÁ, Ph.D., MBA
   tel. 251 115 414, 724 884 143
   e-mail: jana.porvichova@ssuar.cz
 
Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování:  Ing. Mgr. LENKA BARBOROVÁ
   tel. 274 027 081, 724 863 052,
   e-mail: lenka.barborova@ssuar.cz
  Mgr. ELIŠKA VANCLOVÁ
tel. 274 027 081, 607 959 642
e-mail: eliska.vanclova@ssuar.cz
Zástupce ředitelky pro vyšší, další a celoživotní vzdělávání:  MgA. ROMAN WITASEK
   tel. 211 153 338, 606 081 835,
   e-mail: roman.witasek@ssuar.cz
  
Zástupce ředitele pro odborný výcvik:  Bc. JAN PETRUS
   tel: 251 115 417; 606 081 802
   e-mail: jan.petrus@ssuar.cz
  
Vedoucí provozního střediska:  PAVEL DVOŘÁK
   tel. 251 115 422, 606 324 987
   e-mail: pavel.dvorak@ssuar.cz
  
Vedoucí ekonomického oddělení:  GABRIELA KECLÍKOVÁ
   tel. 251 115 425, 724 758 286
   e-mail: gabriela.keclikova@ssuar.cz
  
Výchovný poradce:  Ing. JANA MORSTEINOVÁ
   tel. 274 027 096, 606 081 830
   e-mail: jana.morsteinova@ssuar.cz
  
Speciální pedagog:  Mgr. ALENA SLANINOVÁ
   tel. 274 027 093, 601 556 513
   e-mail: alena.slaninova@ssuar.cz
  
Referentka pro přijímací řízení:  Bc. RADKA HEJDUKOVÁ
   tel. 251 115 411, 606 081 818
   e-mail: radka.hejdukova@ssuar.cz 
  
Metodik prevence:  Mgr. PETR BIDELNICA
   tel. 725144357
   e-mail: petr.bidelnica@ssuar.cz
  
Elektronická adresa podatelny:   ssuar@ssuar.cz

Zaručujeme kvalitní přípravu pro samostatné podnikání i pro případné pokračování ve vyšším odborném nebo vysokoškolském studiu.
Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha. Výuka ve všech oborech vzdělání i v nástavbovém denním studiu probíhá bezplatně.
Výuku zajišťujeme ve čtyřech vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci nářadí, nástrojů a vybavení pro odborný výcvik a zlepšování prostředí všech objektů.
Ve všech učebních i studijních oborech zajišťujeme výuku cizích jazyků s využitím nové multimediální učebny. Ve dvou moderně vybavených počítačových učebnách se žáci seznámí se základy výpočetní techniky a s jejím využitím v námi vyučovaných oborech.
Úzce spolupracujeme s přibližně 50 podnikatelskými subjekty, kde žáci III. ročníků učebních oborů vykonávají odborný výcvik, a které jsou zárukou, že všichni naši úspěšní absolventi naleznou uplatnění na trhu práce.

Pro žáky zajišťujeme:

  • Stravování ve vlastních a smluvních výdejnách stravy
  • Pro mimopražské žáky ubytování v DM partnerských škol
  • Lyžařský výcvikový kurz
  • Vodácký kurz, kurz plachtění
  • Sportovně turistický kurz
  • odborné kurzy a semináře z oborů
  • Výběrové zájezdy s uměleckou a kulturně historickou tematikou doma i v cizině
  • Výměnné stáže v zahraničí

Pro rodiče, žáky, školní exkurze a ostatní zájemce je přístup umožněn každý vyučovací den.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bleskovka

Doplňkové a opravné zkoušky srpen – ZDE

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE