Home » Společné dokumenty

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Společné dokumenty

Název organizace:    STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ
Status organizace:    FAKULTNÍ ŠKOLA PedF UK, Cvičná škola IVP ČZU
Sídlo organizace:   NOVÝ ZLÍCHOV 1063/1, 150 00 PRAHA 5
Typ organizace:    příspěvková
Zřizovatel:   Hlavní město Praha
IČO:        14891263
   
Ředitel školy:     Mgr. Ing. JANA PORVICHOVÁ, Ph.D., MBA
    tel. 251 115 414, 724 884 143
    e-mail: jana.porvichova@ssuar.cz
   
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování:   Ing. Mgr. LENKA BARBOROVÁ
    tel. 274 027 081, 724 863 052,
    e-mail: lenka.barborova@ssuar.cz
   
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování na odloučeném pracovišti:   MgA. ROMAN WITASEK
    tel. 211 153 338, 606 081 835,
    e-mail: roman.witasek@ssuar.cz
   
Zástupce ředitele pro odborný výcvik:   Bc. JAN PETRUS
    tel: 251 115 417; 606 081 802
    e-mail: jan.petrus@ssuar.cz
   
Vedoucí provozního střediska:   PAVEL DVOŘÁK
    tel. 251 115 422, 606 324 987
    e-mail: pavel.dvorak@ssuar.cz
   
Vedoucí ekonomického oddělení:   GABRIELA KECLÍKOVÁ
    tel. 251 115 425, 724 758 286
    e-mail: gabriela.keclikova@ssuar.cz
   
Výchovný poradce:   Ing. JANA MORSTEINOVÁ
    tel. 274 027 096, 606 081 830
    e-mail: jana.morsteinova@ssuar.cz
   
Speciální pedagog:   Mgr. ALENA SLANINOVÁ
    tel. 274 027 093, 601 556 513
    e-mail: alena.slaninova@ssuar.cz
   
Pracovník pro informace:   RADKA HEJDUKOVÁ
    tel. 251 115 411, 606 081 818
    e-mail: radka.hejdukova@ssuar.cz 
   
Metodik prevence:   Mgr. PETR BIDELNICA
    tel. 725144357
    e-mail: petr.bidelnica@ssuar.cz
   
Elektronická adresa podatelny:    ssuar@ssuar.cz

Zaručujeme kvalitní přípravu pro samostatné podnikání i pro případné pokračování ve vyšším odborném nebo vysokoškolském studiu.
Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a jejím zřizovatelem je Hlavní město Praha. Výuka ve všech oborech vzdělání i v nástavbovém denním studiu probíhá bezplatně.
Výuku zajišťujeme ve čtyřech vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci nářadí, nástrojů a vybavení pro odborný výcvik a zlepšování prostředí všech objektů.
Ve všech učebních i studijních oborech zajišťujeme výuku cizích jazyků s využitím nové multimediální učebny. Ve dvou moderně vybavených počítačových učebnách se žáci seznámí se základy výpočetní techniky a s jejím využitím v námi vyučovaných oborech.
Úzce spolupracujeme s přibližně 50 podnikatelskými subjekty, kde žáci III. ročníků učebních oborů vykonávají odborný výcvik, a které jsou zárukou, že všichni naši úspěšní absolventi naleznou uplatnění na trhu práce.

Pro žáky zajišťujeme:

  • Stravování ve vlastních a smluvních výdejnách stravy
  • Pro mimopražské žáky ubytování v DM partnerských škol
  • Lyžařský výcvikový kurz
  • Vodácký kurz, kurz plachtění
  • Sportovně turistický kurz
  • Prázdniny v letním stanovém táboře
  • Výběrové zájezdy s uměleckou a kulturně historickou tematikou doma i v cizině
  • Výměnné stáže v zahraničí

Pro rodiče, žáky, školní exkurze a ostatní zájemce je přístup umožněn každý vyučovací den.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bleskovka

Krásné prázdniny!

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB
KIELCE