Home » Školní akce

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Školní akce

KURZY VEČERNÍ FIGURÁLNÍ KRESBY

V novém ateliéru jsme zahájili kurzy večerní figurální kresby pro naše studenty … Více informací.

TAK TOHLE JE ROHLÍK

V rámci brněnského veletrhu Mobitex se dva naši žáci čtvrtého ročníku oboru Konstrukce a design nábytku zúčastnili soutěže GRAND PRIX MOBITEX 2024 – STUDENT na téma: Dětský nábytek a hračka … Více informací.

MODERNÍ UMĚNÍ

Pro studenty všech ročníků VOŠ a doplnění studijních materiálů dějin umění jsme zahájili sérii pěti přednášek PhDr. Ivy Mladičové, Ph.D. o moderním umění … Více informací.

Výstava CO-EXTENSIVE

Výstava CO-EXTENSIVE v pražském Rudolfinu a 2KDN. Výstava vychází především z konstatování, že obrazy (v širokém slova smyslu od tisíců snímků, které má každý v telefonu, přes sociální sítě po umělecká díla) tvoří trvalou součást každodenní zkušenosti světa … Více informací

Národní galerie – Veletržní palác: Klenot české funkcionalistické architektury

Studenti uměleckého nástavbového studia navštívili pobočku Národní galerie Veletržní palác v pražských Holešovicích. Zaměřili se na sbírky ve 4. patře, které je věnováno tzv. umění dlouhého století konkrétně časovému úseku 1796 až 1918. Umění dlouhého století zde vědomě a přirozeně spojuje domácí umění s tím zahraničním … Více informací.

Barokní skvosty z Čech a Bavorska

Studenti prvních ročníků VOŠ navštívili v prosinci 2023 dlouho očekávanou mezinárodní výstavu Baroko v Bavorsku a v Čechách v Národním muzeu. Výstava představuje ty nejvzácnější a mnohdy dosud nevystavené Barokní skvosty z Čech a Bavorska. Byli prvními a velmi nadšeným návštěvníky … Více informací.

Bridge to Employment

Již druhým rokem navštěvuje třída 3KDN program Bridge to Employment, kde se učí podnikatelským dovednostem, připravuje se na případné vysokoškolské studium a na lepší uplatnění na trhu práce … Více informací.

Voškaři voškařům

Studenti druhého ročníku VOŠ přednáší spolužákům o produktové a exteriérové fotografii z vlastní praxe v rámci předmětu dokumentace a fotografie. Volená témata jsou velmi poutavá, je vidět jejich precizní příprava a zaujetí spolužáků … Více informací

Pracovní stáž do francouzského Revelu

Skupina 5 žáků ve dnech 9. -13. 10. 2023 navštívila partnerskou školu Lycée des Métiers d’Art du Bois et de l’Ameublement ve francouzském Revelu. Škola je rozdělena do ateliérů, ve kterých se liší specializace. My jsme měli možnost navštívit ateliér soustružení, řezby, marketerie, výroby židlí, výroby stolů, restaurování a oddělení bytového designu … Více informací.

Výtvarné kurzy pro veřejnost

Opět výtvarné kurzy pro veřejnost v prostorách ateliérů budovy Pod Táborem. Příslibem je dravost a chuť všech účastníků něco vymyslet, namalovat a vytvořit, a pak plánovaná výstava v květnu příštího roku, kde všichni předvedou své výtvarné snažení, um a řemeslnou dovednost … Více informací.

Partnerská škola Liceum Sztuk Plastycznych

Pracovně poznávací stáž studentů VOŠ v polské partnerské škole Liceum Sztuk Plastycznych. Součástí této krátké týdenní stáže bylo nejen poznávání příbuzných řemeslných oborů, ale i města a okolí i s jednodenním výletem do Krakowa … Více informací.

Třídenní výprava do Zlína

Třídenní výprava do samotného městského ztělesnění továrny Zlín – 6.-8. září. Prošli jsme čtvrť s Baťovými domky, navštívili Baťův památník, a dokonce se svezli Baťovou pojízdnou kanceláří v budově Mrakodrapu 21 … Více informací.

Město budoucnosti

Dvě desítky Hi-Tech inovací, které dohromady vytváří udržitelné město budoucnosti.
Město budoucnosti představené na výstavě Národně technického muzea, navržené českými inovátory zaujalo v projektovém týdnu třídu 1NSB. Navštívit NTM, hlavně s třídou plnou kluků je vždy dobrá volba … Více informací.

Filatelistické skvosty a povídání o historii poštovnictví

můžete zažít v barokním domě ze 17. století, které je součástí pražské památkové rezervace UNESCO. Původní měšťanský interiér je vyzdoben nástěnnými malbami Josefa Navrátila. Poštovní muzeum je docela malé, hodí se pro malou skupinku žáků. Muzeum navštěvují ne kvůli poštovní historii, ale i kvůli nástěnným malbám jmenovaného malíře … Více informací.

Adaptační kurz 2023

Jako příležitost k seznámení všech prváků proběhl 11. – 13. září. Žáci mohli v terénu poznat nejen své spolužáky, ale také své třídní učitele a mistry odborného výcviku … Více informací

Portheimka očima studentů 2. ročníku

Nyní je v letohrádku čerstvě otevřená výstava Dientzenhoferova Portheimka – barokní klenot Smíchova. Součástí letohrádku byla i barokní zahrada, která je dnes výrazně menší, než bývala původně. V ní si žáci zopakovali téma „druhy dřeva a jejich použití“ z 1. ročníku … Více informací

Zahájení školního roku

Připravujeme vše na zahájení školního roku, sádrové odlitky jsou již zrestaurované a připravené jako předlohy do hodin výtvarných předmětů. Těšíme se na všechny studenty … Více informací.

Depozitář Národního muzea

Pracovní prázdniny v depozitáři Národního muzea. Voškaři jsou aktivní i o prázdninách, studentky prvního ročníku Nela Mužíková a Barbora Ottová tráví část léta se svou učitelkou O. Tlapákovou v depozitáři Národního muzea, jsou zde zapojeny do dobrovolnického programu. Mohly tak nahlédnout do prostor, kam se běžný člověk nedostane … Více informací.

Kurzy grafiky a malby Pod Táborem

Již čtvrtým rokem běží kurzy grafiky a malby Pod Táborem. Každoročně se snažíme o prezentaci směrem k veřejnosti, abychom ukázali svá díla a nové nápady. Letošní kurz byl zakončen prací na téma „Andělé jsou v nás“ … Více informací.

Horké červnové dny ve znamení jachtingu

Předposlední červnový týden patřil tradičně jachtingu. Pod vedením zkušeného učitele p. Stránského vyrazila posádka studentů na přehradu Orlík s jediným cílem – pokořit tamní živly. Celá akce se vydařila, ač počasí a povětrnostní podmínky ne vždy stály stoprocentně na naší straně … Více informací.

„Rozděleno!“

Název výstavy v ČNB, na které jsme se byli podívat, koresponduje se závěrem školního roku: hodnocení žáků 1NSB z ekonomických předmětů za 1. ročník je ROZDĚLENO! … Více Informací.

Od Mikuláše k Mikuláši

od sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, přes Karlovu ulici, u Vlašské kaple, ke kostelům u Karlova mostu – sv. Salvator a sv. František Serafinský. Jedinečná šance porovnávat různé architektonické přístupy v jedné etapě … Více informací.

Předávání diplomů VOŠ

Předávání diplomů VOŠ restaurování dřeva a nábytku, červen 2023, barokní knihovna Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 … Více informací.

A je hotovo!!!

Studenti 3. ročníku VOŠ oboru restaurování dřeva úspěšně zakončili svá studia, čtyři z nich s vyznamenáním. Gratulujeme! … Více informací.

Převzetí maturitních vysvědčení

Úspěšní maturanti převzali 30. 5. 2023 svá maturitní vysvědčení ve Strašnickém divadle … Více informací.

Valdštejnský palác

Dnešní sídlo senátu, krápníková zeď, bohové a jejich atributy na stropních malbách v Sala Tereně – krásná procházka 1NSA, celá v angličtině … Více informací.

„Máš umělecké střevo?“

… tolik Galerie DOX, společným tématem pro 14. ročník této přehlídky bylo JÍDLO. Na první pohled se může jevit jako zcela všední. Ve skutečnosti jde ale o neustále aktuální téma, které nabízí řadu pohledů a možností, jak k němu přistoupit … Více informací.

Karolinum – nejstarší univerzitní kolej

Bude motivací pro naše žáky ke studiu na některé z fakult Univerzity Karlovy? V pátek 14. 4. 2023 jsme se třídou 1 UZD navštívili nejstarší univerzitní kolej Karla IV. Žáci mohli nahlédnou do reprezentativních částí budovy, kde studenti Univerzity Karlovy zakončují převzetím diplomů své vysokoškolské studium. Prohlídka byla doplněna výkladem o době Karla IV. a Jana Husa … Více informací  

Gotika není tak chladná

Gotika není tak chladná, jak se na první pohled zdá. Se studenty 3UZD a 3KDN jsme obohatili hodiny dějin umění o exkurzi do kláštera sv. Anežky v Praze, kde je expozice věnovaná gotice. Společně se studenty jsme zkoumali jednotlivé detaily na obrazech ale i sochách … Více informací.

Návštěva Říma

Užíváme si antické ovzduší věčného města, právě jsme na odborné exkurzi, zdravíme Vás ze slunečného Říma … Více informací.

Rudolfinum je unikátní prostor

Budova byla postavena v roce 1884 architekty Národního divadla Josefem Zítkem a Josefem Schulzem v novorenesančním stylu. Pod jednou střechou se tu odehrávají výstavy současného umění, přednášky a také koncerty. Třída 2NSA umělců navštívila současnou výstavu unikátních děl světových i českých současných umělců, která různými způsoby spojuje téma posunuté reality … Více informací

Exkurze do dýhárny Danzer

Danzer Bohemia v Křivenicích u Mělníka je jediným výrobcem krájené dýhy v ČR, vyrábí i dýhu loupanou. Dne 13.4.2023 se žáci tříd 2KDN, 3KDN a 1NSA se svými učiteli odborných předmětů zúčastnili exkurze do tohoto zajímavého provozu. Žáci si odvezli domů i vzorky pro své vlastní vzorkovnice … Více informací.

Růžencová slavnost v Národní galerii

… autorem obrazu je mistr zaalpské renesance Albrecht Dürer. Obdivovali jsme jej ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Nachází se zde sbírky renesančního a barokního umění … Více informací.

I druhý lyžařský výcvik se moc povedl – Ramzová 2023

Pro letošní velký zájem o zimní sport se letos pro naše žáky konaly dva lyžařské kurzy. Ten druhý byl v Ramzové v Jeseníkách. Sníh na sjezdovkách na nás počkal a s naším odjezdem areál ukončil letošní zimní sezónu … Více informací

Lyžařský výcvik

Po mnoha letech jsme vyměnili Jeseníky za Krkonoše a zažili jsme lyžák plný sněhu v Peci pod Sněžkou … Více informací.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE