Home » Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity

  • střelecký kroužek
  • kroužek rétoriky
  • kroužek čtenářské gramotnosti
  • kroužek přípravy k maturitě

Zřizovatel školy

Naši partneři