Home » Střední odborná škola » Studijní obory » Čtyřleté obory – maturitní zkouška » Technik nábytkářské a dřevařské výroby

Technik nábytkářské a dřevařské výroby

(obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba) 
Vzdělávací program je čtyřletý maturitní obor určený absolventům základních škol, zaměřený na zpracování dřeva a výrobu nábytku. Připravuje žáky pro technické činnosti v oblasti dřevařské druhovýroby. Výuka ve vzdělávacím programu předává žákům vědomosti a dovednosti z oblastí zpracování dřeva, tesařství, truhlářství stavebního i nábytkářského, kusové i hromadné výroby nábytku. Žáci absolvují nejen teoretickou výuku, ale také praktická cvičení ve školních dílnách. Vzdělávání v oboru umožňuje propojit získané vědomosti s praktickými řemeslnými dovednostmi. Vzdělávací program je orientován především na progresivní konstrukce, technologie a výrobní zařízení a rozšiřuje také vědomosti a schopnosti v oblasti organizace, řízení a provozního hospodaření ve výrobě. Cílem odborných předmětů je vytvářet vědomosti a dovednosti, potřebné pro úspěšnou praxi technika dřevařské a nábytkářské výroby na nižším a středním stupni řízení. Absolvent vzdělávacího programu může pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.
Školní vzdělávací program ZDE.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB