Home » Střední odborná škola » Studijní obory » Tříleté obory – výuční list » Umělecké truhlářství a restaurování

Rychlé odkazy

Galerie – práce žáků

akt1 Hracky-01 krajina3 reprodukce-rembrandt reprodukce-vitr reprodukce-zatisi Rest-07 skrin-dyha sperkovnice taburet

Umělecké truhlářství a restaurování

(obor 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář, zaměření umělecký truhlář 
Žáci se naučí ručnímu opracování dřeva, dýhování, lisování, obrábění dřeva a kovů, vytváření konstrukčních spojů, sesazování, lepení a klížení, povrchovým úpravám a montáži dobového nábytkového a stavebního kování. Budou umět restaurovat dobový nábytek, zhotovovat intarzie, marketerie a individuální uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro interiéry, převážně rukodílně, podle výtvarných návrhů. Dokážou rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy modelování a kresby ornamentu a figury. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN. Budou umět číst technické a stavební výkresy a zhotovovat výtvarné návrhy. Naučí se orientovat v popisech pracovních technologií, materiálů a starých technik a posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu. V dílenském provoze si žáci osvojí obsluhu a běžnou údržbu základních strojů a zařízení z oboru.
Školní vzdělávací program ZDE.

Zřizovatel školy

Naši partneři