Home » Vyšší odborná škola

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Vyšší odborná škola

Informace pro studenty

Mám zájem o studium

Restaurátorské práce studentů

_____________________________________________

Facebook vošky
Instagram vošky

GAUDEAMUS PRAHA 2024, byli jsme při tom: EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, XVI. ROČNÍK, PVA EXPO PRAHA 23. – 25. 1. 2024 … Více informací.

STUDIJNÍ OBORY

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE DŘEVA – 3 roky, diplomovaný specialista

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ UŽITÉ MALBY A KRESBY – 3 roky, diplomovaný specialista

Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují absolventy k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné práci. Absolventi vzdělávacích programů se uplatní ve své uměleckořemeslné specializaci v závislé činnosti i v samostatném podnikání. Mohou rovněž pokračovat ve svém vzdělávání na vysokých školách.

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání. Poskytuje všeobecné i odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných a specializovaných činností

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Způsob ukončování vzdělávání: absolutorium
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ
Označení absolventa: Diplomovaný specialista – DiS.

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného řemeslného vzdělávání. Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťujeme ve vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci laboratoří, speciálních učeben, dílen, strojů, nářadí, nástrojů, multimediální techniky a vybavení pro teoretickou i odbornou výuku.

Škola velmi úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty – cca 50 právnickými a fyzickými osobami, kde žáci a studenti jednotlivých oborů vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE