Home » Vyšší odborná škola

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Vyšší odborná škola

Vzdělávací program

Klasifikační řád

Přihlášky ke studiu se podávají do 31. 5. 2021. Termíny přijímacích a talentových zkoušek jsou 16. a 17. 6. 2021.

Termíny zápočtů a zkoušek v letním období

Organizace školního roku:

14. 9. 2020 v 8.00 hzápis do studia
14. 9. – 18. 12. 2020 a 4. 1. – 15. 1. 2021 výuka v I. období
18. 1. – 5. 2. 2021 zkouškové období zimního období
8. 2. 2021zápis do II. období
8. 2. – 28. 5. 2021 výuka v letním období
31. 5. – 18. 6. 2021 zkouškové období letního období

Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují absolventy k vysoce odborně kvalifikované a řemeslně náročné práci. Absolventi vzdělávacích programů se uplatní ve své uměleckořemeslné specializaci v závislé činnosti i v samostatném podnikání. Mohou rovněž pokračovat ve svém vzdělávání na vysokých školách.

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání. Poskytuje všeobecné i odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných a specializovaných činností

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Způsob ukončování vzdělávání: absolutorium
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ
Označení absolventa: Diplomovaný specialista – DiS.

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného řemeslného vzdělávání. Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťujeme ve vlastních objektech, které průběžně modernizujeme. Neustále věnujeme pozornost modernizaci laboratoří, speciálních učeben, dílen, strojů, nářadí, nástrojů, multimediální techniky a vybavení pro teoretickou i odbornou výuku.

Škola velmi úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty – cca 50 právnickými a fyzickými osobami, kde žáci a studenti jednotlivých oborů vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik.

Zajímá Vás obor konzervátorství a restaurátorství?

Bleskovka

Přejeme všem krásné a klidné prázdniny.


Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB