Home » Společné dokumenty » Stravování » Kovářská – Praha 9

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Kovářská – Praha 9

V lednu 2018 došlo ke změně v systému objednávek v jídelně Na Harfě, kam žáci dochází z praxe na Kovářské. Nové přihlašovací údaje do stravovacího systému obdrží žáci každé úterý ve školní jídelně, nebo u svého učitele odborného výcviku (mistra).

Na nové stránky se dostanete tímto odkazem: Jídelna – Kovářská

Cena oběda je 30 Kč

Pro výdej obědů je využívána jídelna SŠ – CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ, (SŠ COPTH), Poděbradská 1/179, PRAHA 9, přesun do jídelny, která je mimo areál SŠUAŘ probíhá ve skupině pod dohledem učitele odborného výcviku

Pro efektivní objednávání a placení jídel je zaveden automatický objednávkový systém, který umožňuje objednání i dodatečné stornování objednávky pomocí zapůjčené čipové karty podle následujících pravidel:

  1. Identifikace strávníka proběhne:
    • přiložením elektronického čipu ke čtečce objednávkového terminálu umístěného chodbě. Čipová karta je každému strávníkovi vydána po složení kauce 100,- Kč v kanceláři jídelny SŠ COPTH. Přineste si hned první den. Je možné využít i jiný typ karty (lítačka, ISIC). 
    • pomocí „přihlašovacího jména“ a „hesla“ při objednání jídla po internetu na: https://jidelna.copth.cz/faces/login.jsp (tyto údaje budou žákovi předány spolu s elektronickou čipovou kartou).
  2. Objednávat je možné jídla na běžný a následující týden, jak z objednávkového terminálu v chodbě, tak prostřednictvím internetového objednávkového systému. Jídlo na každý školní den a dny následující se objednává nejpozději do 14:30 předcházejícího školního dne.
  3. Každý strávník má v objednávkovém systému veden kredit. Tento kredit v libovolné výši musí být uhrazen bankovním převodem tak, aby na účet společnosti Ertus byl připsán před odběrem jídel. Hotovostní vklad lze uskutečnit POUZE každé úterý od 9:00 do 12:00 v kanceláři jídelny SŠ COPTH.
  4. Při objednání jídla se jeho cena odečte z kreditu strávníka. Objednávku je možno stornovat pomocí objednávkového terminálu v jídelně, nebo internetem nejpozději v do 14:30 předcházejícího školního dne. V tomto případě se cena stornovaného jídla připíše zpět na kredit strávníka. Lze využít i burzu jídel a to i v den výdeje. Strávník nabídne pomocí internetového systému jídlo k odběru jiným. Pokud si jeho jídlo koupí jiný strávník, přičte se cena jídla zpět ke kreditu.
  5. Výdej jídel bude probíhat v době od 10:30 do 13:00 hodin.
  6. Cena jídel vydaných strávníkovi se bude během kalendářního měsíce průběžně odečítat z jeho kreditu. Stav kreditu si může každý strávník průběžně kontrolovat na objednávkovém terminálu v jídelně, nebo po internetu v objednávkovém webu. Doporučujeme každému strávníkovi pravidelně se informovat o stavu svého kreditu a včas jej doplňovat.

 

V případě vyčerpání kreditu nebude možné objednání jídla. Po doplnění kreditu bude strávníku objednání jídel opět umožněno.

Bleskovka

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 5. 2. 2022


Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
MATURITA
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
ŘEMESLÁRNA
EDULAB