Home » Společné dokumenty » Stravování » Kovářská – Praha 9

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Kovářská – Praha 9

Pro výdej obědů je využívána jídelna SŠ – CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ, Poděbradská 1/179, PRAHA 9.

Nové přihlašovací údaje do stravovacího systému obdrží žáci každé úterý ve školní jídelně.

Na nové stránky se dostanete tímto odkazem: Jídelna – Kovářská

Cena oběda je 49,- Kč

Pro efektivní objednávání a placení jídel je zaveden automatický objednávkový systém, který umožňuje objednání i dodatečné stornování objednávky pomocí zapůjčené čipové karty podle následujících pravidel:

  1. Identifikace strávníka proběhne:
    • přiložením elektronického čipu ke čtečce objednávkového terminálu umístěného chodbě. Čipová karta je každému strávníkovi vydána po složení kauce 100,- Kč v kanceláři jídelny SŠ COPTH. Přineste si hned první den. Je možné využít i jiný typ karty (lítačka, ISIC). 
    • pomocí „přihlašovacího jména“ a „hesla“ při objednání jídla po internetu na:https://jidelna.copth.cz/faces/login.jsp (tyto údaje budou žákovi předány spolu s elektronickou čipovou kartou).
  2. Objednávat je možné jídla na běžný a následující týden, jak z objednávkového terminálu v chodbě, tak prostřednictvím internetového objednávkového systému. Jídlo na každý školní den a dny následující se objednává nejpozději do 14:30 předcházejícího školního dne.
  3. Každý strávník má v objednávkovém systému veden kredit. Tento kredit v libovolné výši musí být uhrazen bankovním převodem tak, aby na účet společnosti Ertus byl připsán před odběrem jídel. Hotovostní vklad lze uskutečnit POUZE každé úterý od 9:00 do 12:00 v kanceláři jídelny SŠ COPTH.
  4. Při objednání jídla se jeho cena odečte z kreditu strávníka. Objednávku je možno stornovat pomocí objednávkového terminálu v jídelně, nebo internetem nejpozději v do 14:30 předcházejícího školního dne. V tomto případě se cena stornovaného jídla připíše zpět na kredit strávníka. Lze využít i burzu jídel a to i v den výdeje. Strávník nabídne pomocí internetového systému jídlo k odběru jiným. Pokud si jeho jídlo koupí jiný strávník, přičte se cena jídla zpět ke kreditu.
  5. Výdej jídel bude probíhat v době od 10:30 do 13:00 hodin.
  6. Cena jídel vydaných strávníkovi se bude během kalendářního měsíce průběžně odečítat z jeho kreditu. Stav kreditu si může každý strávník průběžně kontrolovat na objednávkovém terminálu v jídelně, nebo po internetu v objednávkovém webu. Doporučujeme každému strávníkovi pravidelně se informovat o stavu svého kreditu a včas jej doplňovat.

V případě vyčerpání kreditu nebude možné objednání jídla. Po doplnění kreditu bude strávníku objednání jídel opět umožněno.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE